První pomoc při porodu mimo zdravotnické zařízení

První pomoc při porodu mimo zdravotnické zařízení 8.díl - obrázek
První pomoc při porodu mimo zdravotnické zařízení 8.díl - obrázek

Fyziologické těhotenství trvá přibližně 40 týdnů od prvního dne poslední menstruace, resp. 38 týdnů od oplodňující soulože. Pokud se porodní činnost rozběhne před dokončeným 24. týdnem těhotenství, mluvíme o potratu. Narozené dítě, probíhá-li porod mimo zdravotnické zařízení, většinou nebývá životaschopné. 24. týden po prvním dnu poslední menstruace je v České republice časovou hranicí pro životaschopnost dítěte. Potrat se projevuje náhle vzniklými křečovitými bolestmi v podbřišku, odtokem plodové vody, krvácením z rodidel. Někdy nastane překotně odchod buď kompletně celého plodového vejce, které tvoří plod, obaly plodu a placenta. Většinou se však potratí jen jeho část. Rodí-li se dítě mezi 24.–38. týdnem těhotenství, mluvíme o předčasně narozeném novorozenci – nedonošenci. Jeho životaschopnost závisí na délce a průběhu těhotenství a okolnostech kolem porodu. Dítě narozené v termínu porodu je donošené a váží kolem 3500 g a měří přibližně 50 cm.

Úkolem záchranáře u neočekávaného porodu je fyzická asistence při porodu a zejména psychické uklidňování rodičky. Podle možnosti je nutné zajistit ženě co největší klid a improvizovat soukromí. Je vhodné zabránit zbytečné přítomnosti dalších osob. Ke zvážení je i přítomnost rodinných příslušníků u porodu, když ten neprobíhá za standardních okolností. Stres, panika a často spíše emocionální chování mohou narušit práci i jinak erudovaného záchranáře. Maximální možná hygiena, prevence infekce matky i novorozence je namístě, ale v různých návodech doporučované pokusy o aseptické postupy jsou obvykle jen iluzí. Hygiena pomůcek a zejména dokonalé umytí rukou teplou vodou a mýdlem, případně jejich dezinfekce, prováděná několik minut před porodem, překrytí úst a nosu ošetřujících rouškou nebo kapesníkem patří spíše do oblasti romantických představ. Místo hledání zdroje teplé vody je snadnější použít gumové rukavice, které jsou v každé autolékárničce. V případě nutnosti se záchranář namísto ztráty času při doporučovaném vyvařování nástrojů apod. musí spolehnout na podání antibiotik (zabrání infekci u matky i plodu) v poporodním období. Po porodu dítěte je velmi důležitá první pomoc novorozenci.

 

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc.
Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015

 

Související články:

Pomoc rodičce při porodu

Péče o novorozence bezprostředně po porodu