Správná technika kojení

Správná technika kojení - obrázek
Správná technika kojení - obrázek
  • v první fázi kojení dítě uchopí prs ústy a přitlačí na něj tvář a bradu, aby mezi nimi nezůstal volný prostor.  Naopak nos dítěte by měl zůstat volný pro dýchání. Stejně tak bříško dítěte se dotýká břicha matky,
  • bradavka a téměř celý prsní dvorec je hluboko v ústech dítěte, 
  • poklesnutím dolní čelisti je mezi kořenem jazyka a měkkým patrem dítěte vytvořen prostor, který podtlakem pomáhá nasávání mléka,
  • dolní ret dítěte je ohnutý ven, jazyk je vysunutý přes dolní dáseň a stočený do žlábku pod bradavkou,
  • otvor bradavky je směřován proti spojnici měkkého a tvrdého patra matky,
  • mléko se z vývodných cest dostává nejen kontrakcí svalových buněk stimulovaných uvolňováním  hormonu  oxytocinu, ale i samotným aktivním sáním dítěte pomocí vertikálních i horizontálních  (předozadních) pohybů čelistmi.

Technika přisátí:

 
prof. MUDr. Tomáš Honzík PhD., prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.,