Pravidla soutěže o zapůjčení přístroje Rainbow

Pořadatelem soutěže je společnost Mother-Care-Centrum spol. s r. o., Ringhofferova 961, 251 68 Kamenice, Česká republika, IČO: 28217233, DIČ: CZ28217233, zapsána Městským soudem v Praze oddíl C vložka 133223. Společnost si vyhrazuje právo na změnu výherních pořadí v průběhu soutěže.

 

Soutěž probíhá od 1.11. do 15.11. 2016

 1. Soutěže se může zúčastnit každá osoba starší 18 let.

 2. Zapojit se do soutěže je možné pouze prostřednictvím portálu www.porodnice.cz.

 3. Podmínkou účasti v soutěži  je  registrace na portálu www.porodnice.cz, a vyplnění všech povinných údajů včetně adresy.

 4. Do soutěže se účastníci zařadí pouze tak, že odpoví na všechny soutěžní otázky správně.

 5. V soutěži může vyhrát maximálně 8 soutěžících, kteří získají výhru uvedenou v bodě 6.

 6. V soutěži je možné vyhrát:

1. - 8. cena: zapůjčení vysavače Rainbow na dobu 30 dnů od společnosti Rainbow, Na louži 258/13, Praha 10, 101 00

 1. Výherci soutěže jsou soutěžící s číslem: 7 - Jaroslava Korpášová, Mlýnská 272, 471 27 Stráž pod Ralskem, jakorp@seznam.cz , 25 - Jarka Burýšková, Nadhumení 390, 763 61 Mladcová, jareha@centrum.cz 48 - Marta Neumannová, J. Plachty 15, 370 04  České Budějovice, m.neumannova@centrum.cz 61 - Klára Rousová, Křivenice 7, 277 03 Horní Počaply, drakous1976@gmail.com, 86 - Marta Duchoslavová, Zeyerova 657, 790 01  Jeseník, mamadajoe@centrum.cz , 116 - Dana Kápičková, Tovární 43, 538 43  Třemošnice, anada@centrum.cz, 148 - Martina Vojtěchová, Čihákova 635, 290 1  Poděbrady, vojtechova.martina@gmail.com, 160 - Jana Nováková, Ledenická 9, 370 06  České Budějovice, duchod@seznam.cz

 2. Ceny do této soutěže věnovala společnost Rainbow, Na louži 258/13, Praha 10, 101 00

 3. Pokud se do soutěže zapojí méně než potřebný počet účastníků (dle klíče popsaného v bodě 7)., nerozdané produkty propadají zpět společnosti uvedené v bodě 8.

 4. Výherci bude výhra doručena na adresu, kterou výherce uvedl v registračním formuláři na portálu www.porodnice.cz, do 20 kalendářních dnů od ukončení soutěže.

 5. Pokud výherce nepřijme zásilku a zásilka bude vrácena, výhra propadá zpět společnosti uvedené v bodě 8.

 6. Registrací do soutěže souhlasí soutěžící s uveřejněním jeho jména, příjmení a města na portálu www.porodnice.cz v sekci výherci soutěží v případě, že se stal soutěžící výhercem.