Bude to chlapec nebo děvče?

Bude to chlapec nebo děvče? - obrázek
Bude to chlapec nebo děvče? - obrázek

Již starověcí učenci se snažili najít způsob, jak určit pohlaví plodu před porodem. Důkaz o tom podává staroegyptský papyrus pocházející z doby faraona Ramsese II., uložený v berlínském muzeu. Uvádí se v něm, že pohlaví plodu, který se vyvíjí v děloze, se dá určit tímto způsobem: Stačí prý zalévat močí těhotné ženy obilná zrna ječmene a pšenice. Klíčí-li rychleji ječmen, je to znamení, že se narodí děvče.

Badatelé našeho století přezkoušeli správnost tohoto sdělení. A tak J. Menger podal v roce 1933 zajímavou zprávu o výsledcích svých výzkumů. Aby dosáhl nezkreslených závěrů, vložil zrna ječmene a pšenice odděleně do pokusných nádobek a přiváděl k nim stejnoměrná množství zředěné moči těhotných žen; když totiž předtím použil moči nezředěné, klíčila obilná zrna buď příliš pomalu, anebo někdy neklíčila vůbec. Délku vzrostlých klíčků podrobil přesnému měření. Zjistil, že u 80 % případů mohl podle délky klíčků předpovědět, zda se vyšetřované ženě narodí chlapec, nebo děvče. Ve 20 % případů však byly výsledky chybné.

Někteří biologové se pokusili vypátrat, proč moč těhotné ženy jednou urychluje klíčení pšeničného, jindy ječného zrna. Dospěli k názoru, že moč těhotných žen obsahuje látky podobné hormonům, které se liší podle toho, vyvíjí-li se v děloze zárodek mužského nebo ženského pohlaví.

Mohli bychom vyprávět zajímavé historky o stovkách způsobů, jimiž se lidé snažili v minulých stoletích předpovídat, narodí-li se chlapec, nebo děvče. Už v 17. století jich jeden holandský lékař napočítal 262. Když však byly v pozdějších dobách objektivně přezkoušeny, ukázaly se jako bezcenné.

Teprve ve druhé polovině našeho století se podařilo objevit dvě spolehlivé metody k určení pohlaví plodu před porodem.

  • První z nich je použitelná již od 9. týdne těhotenství. Odebere se plodová voda a laboratorním vyšetřením se z ní zjistí, zda se v děloze vyvíjí chlapec, nebo děvče. Odběr plodové vody však je složitý a není bez rizika. Proto se tato metoda používá pouze ojediněle, např. u žen, které jsou přenašečkami choroby zvané “vrozená krvácivost”.

  • Druhá metoda je použitelná bez nebezpečí pro matku i plod. Je to vyšetření ultrazvukem. Zkušený lékař dokáže s použitím ultrazvuku rozpoznat pohlaví plodu; buď mužské pohlavní ústrojí u vyvíjejícího se chlapečka, nebo ženské pohlavní ústrojí u vyvíjejícího se děvčete. Takové rozlišení však je možné až ve druhé polovině těhotenství.

Celosvětovým statistickým sledováním byla nalezena zajímavá a důležitá biologická zákonitost. Ve všech světadílech se rodí přibližně stejný počet děvčat a chlapců. Přesněji řečeno – chlapci mají co do počtu nad děvčaty docela malou převahu. Příčiny tohoto jevu se dosud nepodařilo vypátrat.

 

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc. Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015