Cestování těhotných

Cestování těhotných - obrázek
Cestování těhotných - obrázek

Cestování je součástí životního stylu dnešního člověka a mnohé ženy se ho nechtějí vzdát ani v těhotenství. Přestože nejsou důvody těhotným cestování zakazovat (není prokázáno, že by vyvolávalo potrat nebo předčasný porod), je třeba je upozornit na rizika.

Pokud se těhotná rozhodne cestovat (cestováním jsou v této kapitole míněny dlouhé cesty, většinou se zahraničním pobytem), pak by jí cesta neměla přinášet zvláštní tělesnou zátěž nebo klimatické obtíže. Žena musí počítat s tím, že může během cesty nutně potřebovat rychlou, snadno dosažitelnou lékařskou pomoc. To platí i tehdy, jestliže těhotenství probíhalo dosud bez jakýchkoliv problémů. Porucha ohrožující těhotenství se může objevit nečekaně, bez předchozích varovných příznaků. 

Jestliže těhotenství probíhá normálně, bez nepravidelností, pak cestování na kratší vzdálenost nevyvolá potíže a není nebezpečné.

Je-li však těhotenství nepravidelné, zejména se sklonem ke krvácení a k potrácení, je cestování i na krátkou vzdálenost velmi riskantní. Jízda jakýmkoliv dopravním prostředkem je spojena s otřesy, nebezpečím kolizí ap. I na vcelku malá traumata jsou těhotné různým způsobem vnímavé. U některé těhotné vyvolá pád po sklouznutí či seskok z nepatrné výše potrat nebo předčasný porod, u jiné ani těžký dopravní úraz se zhmožděním břišní stěny a zlomeninami pánevních kostí další průběh těhotenství neohrozí.

Při cestách na větší vzdálenosti si musí těhotná uvědomit rizika spojená nejen s cestou samotnou, ale i se situací v cílovém místě, jeho klimatem, hygienickými podmínkami, dostupností a úrovní lékařské péče, způsobem stravování, úrovní bydlení, rizikem infekčních chorob atd. Pozornost je třeba věnovat i režimu těhotné, když cesta do zahraničí bývá většinou spojována s pobytem v teplých krajích.

Pobyt na slunci vede k rychlé dehydrataci, přehřátí organismu. Přehřátí organismu škodí nejen těhotné, ale i plodu. Je prokázáno, že dlouhodobý pobyt těhotné ve II. trimestru na slunci při opalování zvyšuje riziko tělesného poškození dítěte. Nadměrné působení UV záření může u těhotné způsobit akutní poškození kůže, spáleniny. Turisté bývají zvýšenou měrou postihováni průjmy.

Jízda autem, autobusem vyvolává na špatných cestách otřesy. Totéž se může stát i na lodi, zejména při špatném počasí. Větší otřesy mohou vyvolat děložní činnost (porodní bolesti). U žen v pozdějším stadiu těhotenství, které řídí osobní auto, byla prokázána delší reakční doba. To znamená, že na situaci na silnici reagují pomaleji. Této skutečnosti musí přizpůsobit rychlost jízdy a způsob řízení.

Těhotná by se neměla sama vydávat na cestu, sama by neměla jezdit v hustém dálničním provozu. Jízda na problémových úsecích trati vyvolává stres a je spojena s rizikem úrazu. Zvláštní péči je třeba věnovat použití bezpečnostních pásů, jejichž používání je povinné i pro těhotné.

Bezpečnostní pás zapínejte tak, že si jeho spodní část umístíte pod břicho. Nikoliv tedy přes břicho, jak jinak bývá obvyklé.

Mezi těhotnými ženami v České republice převládají podle odborníků stále předsudky k používání bezpečnostních pásů v autech. Ženy se domnívají, že pásy mohou při prudkém zabrzdění automobilu ohrozit jejich plod. Nepřipoutané ženy však vystavují při nehodě své nenarozené dítě třikrát vyššímu riziku poškození než ženy s bezpečnost­ními pásy.

Mnoho žen si řekne: »Jezdím pomalu a na krátké vzdálenosti, bojím se pásy používat z obavy o zdraví plodu, v případě nehody zůstanu připoutaná a zaklíněná v autě.« Přitom nejvíce nehod se stává v krátké vzdálenosti od domova a při malé rychlosti, varuje lékař.

Přímým poraněním je ohrožena zvětšená děloha i samotný plod; nastávající matky často umírají na poranění hlavy. Všechna zranění jsou spojena s prudkým nárazem. Dokonce i zdánlivě malý náraz může způsobit odloučení placenty, což může mít pro dítě i matku ty nejhorší následky.

Účinky nárazu mírní právě bezpečnostní pásy. Poutání těhotných žen však má svá specifika. Při jízdě vozem je nutné, aby byly připoutány jak těhotné řidičky, tak těhotné spolucestující na zadních sedadlech.

Z iniciativy MUDr. Jiřího Kepáka z brněnské úrazové nemocnice vznikla dokonce instruktážní samolepka s obrázkem a krátkým textem vysvětlujícím zásady používání bezpečnostních pásů těhotnými. Samolepka, schválená Českou gynekologickou a porodnickou společností, je určena k nalepení do těhotenského průkazu. Pokud váš lékař nemá uvedené samolepky k dispozici, může si je objednat buď na e-mailové adrese:

 j.kepak@unbr.cz

nebo poštou na adrese:

MUDr. Jiří Kepák, CSc.

Úrazová nemocnice-gynekologie

Ponávka 6, 662 50 Brno

Jízda autem by neměla být dlouhá, těhotná by ji měla často přerušovat odpočinkem s občerstvením, cca po 2 hodinách nebo po ujetí 200 km.

Cestování vlakem je pro těhotnou daleko vhodnější, riziko otřesů je malé, je možnost pohodlnějšího sezení anebo chůze. Je výhodné cestovat v lůžkovém voze.

 Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc. Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015