Těhotenství A-Z - Jak otěhotnět

Co jsou plodné a neplodné dny - obrázek
Žena může otěhotnět pouze v určitých, cyklicky se opakujících obdobích své pohlavní dospělosti (odborně hovoříme o reprodukčním období ženy). Doba mezi dvěma menstruacemi se u ženy dělí na tzv. plodné a neplodné dny. Plodné dny jsou poměrně krátká...
Co je plánované rodičovství - obrázek
Plánované rodičovství je snaha partnerského páru, aby otěhotnění a po­rod nastaly v nejvhodnější době. Plánované rodičovství může mít pozitivní nebo negativní charakter. Pozitivní plánované rodičovství je cílená snaha o otěhotnění. Negativní...
Zákony v léčbě neplodnosti - obrázek
Zákon o rodině 94/1963 Sb. z 4.12.1963 v platném znění, tedy se změnami plynoucími ze zák. 132/1982 Sb. (31.3.1983), ze zák. 234/1992 Sb.( z 30.6.1992), ze zák. 72/1995 Sb.( z 30.9.1995) a ze zák. 91/1998 Sb. ( ze 31.7.1998): HLAVA TŘETÍ - Určení...
Etické otázky léčby neplodnosti - obrázek
Metody asistované reprodukce nám dávají tak velké možnosti v léčbě neplodnosti, že je na místě otázka: je správné je všechny využívat? Odpovědi jsou vždy závislé na daném kulturním prostředí a tradicích dané společnosti. Odpověď na otázku, zda je...
Méně používané metody asistované reprodukce - obrázek
Preimplantační genetická diagnostika (PGD) Tato metoda umožňuje genetickým vyšetřením embrya odhalit specifické genetické abnormality budoucího plodu. Z vyvíjejícího se embrya je před jeho přenosem do dělohy odděleno určité potřebné množství buněk a...
Mimotělní oplodnění (IVF + ET) - obrázek
VF+ET je základní metoda asistované reprodukce při léčbě neplodnosti. Nahrazuje tu část oplození, která probíhá ve vejcovodech. Původně byla tato metoda vyvinuta pro léčbu tubo-peritoneálního faktoru. Vzhledem ke stále se zvyšující efektivitě této...
Intrauterinní inseminace (IUI) - obrázek
Inseminace K nejstarší metodě léčby mužské neplodnosti patří inseminace (umístění spermií manžela nebo dárce do dělohy ženy). Tato metoda řeší lehké až střední poruchy mužské plodnosti, kdy je možno laboratorní úpravou dosáhnout lepší kvality...
Co je to asistovaná reprodukce? - obrázek
Tento pojem dříve zahrnoval všechny léčebné metody, které se používaly (pomáhaly - asistovaly) při léčbě neplodnosti. V současné době se tento termín používá v souvislosti s těmi metodami léčby neplodnosti, kde je přímo manipulováno se zárodečnými...
Mužská neplodnost - obrázek
15 – 20 % párů nechtěně bezdětných V současné populaci je 15 – 20 % párů nechtěně bezdětných. Na straně muže nalezneme příčinu přibližně u 40 – 50 % párů a u dalších 20 % se kombinuje příčina neplodnosti ze strany muže i ženy. Průměrný počet...
Děložní myomy a poruchy plodnosti - obrázek
Myomy dělohy jsou nezhoubnými nádory, které vznikají z buněk hladké svaloviny (leiomyomy), mají expanzivní růst a často deformují dělohu do velmi bizarních tvarů. Jsou solitární nebo mnohočetné, malé od několika milimetrů až po obrovské (10 i více...