Jak pomáhá zákon těhotným ženám a matkám

Jak pomáhá zákon těhotným ženám a matkám - obrázek
Jak pomáhá zákon těhotným ženám a matkám - obrázek

Zákonná opatření ukládají zaměstnavateli zajistit, aby těhotná zaměstnankyně pracovala na takovém pracovišti a vykonávala takové práce, které by neohrozily zdárný průběh jejího těhotenství a nerušený vývoj plodu. Vyhláškami jsou určena zaměstnání a práce, které těhotná nesmí vykonávat, a to bez újmy na výši jejího předchozího výdělku. Proto zaměstnavatel nesmí dovolit, aby těhotná pracovala v nočních směnách a při pracích s rizi­kem. Pokud tomu tak dosud bylo, musí těhotnou ženu přeřadit na jinou práci. Zaměstnavatel by měl respektovat stav zaměstnankyně (a obvykle tak činí) a po­skytnout jí náhradní práci, která těhotenství neohrožuje.

Žena z důvodů těhotenství nebo mateřství nesmí být ze zaměstnání propuštěna s výjimkou zrušení nebo přemístění zaměstnavatele nebo porušení povinností zaměstnankyně zvlášť hrubým způsobem. Ženám nesmí být odepřena mateřská a rodičovská dovolená a musí jim být  zachována příležitost zaměstnání po jejím skončení.

Zaměstnavatelé (právnické i fyzické osoby, které zaměstnávají fyzické osoby v pracovněprávních vztazích) jsou povinni řídit se ustanoveními zákoníku práce. Ačkoliv někteří soukromí podnikatelé tvrdí, že zákoník práce se týká pouze státních organizací, není to pravda. Zákoník práce se týká všech, tedy státních i soukromých zaměstnavatelů. Na druhé straně i zaměstnanci musí znát a respektovat svoje povinnosti.

Zákoník práce upravuje zvláštní pracovní podmínky žen a poskytuje zvýšenou ochranu jednak ženám obecně, těhotným ženám a matkám malých dětí. Současně ukládá zaměstnavatelům povinnost zřizovat, udržovat a zlepšovat hygienická a jiná zařízení pro tyto ženy. Poslání ženy jako matky a zvláštnosti jejího organismu ji nedovolují zaměstnávat některými pracemi. Proto Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou č. 288/2003 Sb. práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným  zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním–matkám do konce devátého měsíce po porodu (§ 238 zákoníku práce).

 

Autor: PhDr. Soňa Třísková Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015

 

Témata: