Těhotenství A-Z - Jsem těhotná a nemocná

Vícečetné těhotenství - obrázek
Dvojčata Ještě před dvaceti lety se rodila na 80 porodů jedna dvojčata. V současné době se počet narozených dvojčat téměř zdvojnásobil (1 : 50). Důvodem je převážně hormonální léčba, asistovaná reprodukce, ale také otěhotnění do půl roku po ...
Osamělá těhotná - obrázek
Ve svízelné situaci se někdy nacházejí osamělé a opuštěné těhotné, u nichž četba o potřebě příjemného a klidného prostředí, o partnerských vztazích a o společném očekávání příchodu dítěte na svět vyvolá jen útrpný úsměv nebo pláč. Rozsáhlé studie o...
Střevní uzávěr je vzácnou komplikací těhotenství, vyskytne se jednou na 20000 těhotenství. Mívá stejnou příčinu jako mimo gestaci. Mechanický ileus se vytváří v důsledku uskřinutí kliček tenkého střeva ve srůstech u žen, které byly předtím...
Obezita čili nadměrná tělesná hmotnost podporuje rozvoj vysokého krevního tlaku, kornatění cév a cukrovky. Je závažnou zdravotní poruchou ještě z jiného důvodu; zhoršuje vyhlídky na normální porod. Zdravotnické statistiky jasně ukazují, že u...
Těhotná žena může trpět chorobami, které vznikly a projevily se již před otěhotněním, nebo onemocní až v průběhu gestace. Mezi chorobami vznikajícími v těhotenství zaujímají zvláštní postavení gestózy, onemocnění podmíněná přítomností plodového...
V této fázi těhotenství, po 28. týdnu, bývá nejčastější krvácení z okrajového sinu placenty (ve 30 %), předčasného odlučování lůžka (25 až 30 %), vcestného lůžka (12 až 20 %) a v 5 % je z jiných příčin. Asi třetina příčin krvácení zůstává...
I když podélná poloha plodu je považována za polohu fyziologickou (pravidelnou), 3,5 až 4,0 % těchto poloh je s naléháním pánevním koncem, která sice průběh těhotenství nijak negativně neovlivďuje, nicméně přináší při porodu jistá rizika pro plod....
“Obrovský” je označení pro plod s porodní hmotností nad 5000 g. Vyskytuje se vzácně, jednou na 2500 porodů. Plody s porodní hmotností mezi 4000 až 5000 g jsou označovány jako velké, rodí se jednou na 90 porodů. Největší známá porodní hmotnost byla...
Fetopatie vyvolané toxiny choroboplodných zárodků jsou popsány v kapitole Infekční onemocnění v těhotenství.   Autor: doc. MUDr. A. Pařízek, CSc. Kniha o těhotenství a dítěti, Galén, Praha 2009
Vrozené vývojové vady plodu - obrázek
Vývoj embrya a plodu je ovlivněn v prvé řadě faktory z období před početím – prekoncepčními. Poškození genů a chromozomů (intoxikacemi, ionizačním zářením) se projeví buď poruchami fertility – plodnosti – u jednoho nebo druhého z partnerů, nebo...