Těhotenství A-Z - Jsem těhotná a nemocná

Chudokrevnost - obrázek
I v pravidelně probíhajícím těhotenství klesá v důsledku zvýšeného objemu krevní plazmy počet červených krvinek i krevního barviva. Tím příroda zařizuje, že krev není tolik »hustá« (odborně viskózní), lépe protéká i nepatrnými cévkami a dobře...
Krevní skupiny a Rh faktor - obrázek
Již dávno pozorovali lékaři, že když se krev rozdílných jedinců mezi sebou smíchá, někdy se srazí a jindy ne. Studium těchto zákonitostí vedlo k poznatku, že existuje několik krevních skupin, které lze mezi sebou mísit, pokud se dodržují určitá...
Je to intrauterinní poškození plodu mateřskými protilátkami proti krevním antigenům plodu. Nejčastěji se jedná o imunoreakci v Rh-systému, kdy Rh-negativní matka má s Rh-pozitivním partnerem Rh-pozitivní dítě. Krvinky plodu pronikají do mateřského...
Gestózy - obrázek
  “Gestóza” je označení pro skupinu poruch zdraví těhotné ženy vyvolaných přítomností plodového vejce. Mimo těhotenství se nevyskytují, s ukončením těhotenství vymizí. Vyskytují se jednak na začátku těhotenství (v prvních třech měsících gestace...
Rané (časné) gestózy - obrázek
Projevují se nauzeou (nucením ke zvracení), zvracením a zvýšenou tvorbou slin, ptyalismem Obvykle se objevují koncem prvního měsíce těhotenství a mizí ve čtvrtém. Jejich závažnost a důsledky (ztráta tekutin a minerálů, úbytek hmotnosti, porucha...
Preeklampsie neboli pozdní gestóza - obrázek
Než budeme hovořit o pozdní gestóze, je potřebné vysvětlit, čemu se říká rané gestózy. Jedná se o zdravotní komplikace v I. a ve II. trimestru těhotenství, které se projevují nucením ke zvracení (odborně nauzeou), zvracením a zvýšenou tvorbou slin (...
Eklampsie - obrázek
Eklampsie je záchvat tonicko-klonických křečí s následným komatózním stavem (stavem hlubokého bezvědomí). Obvykle se dostaví u žen s příznaky pozdní gestózy a po předcházejících alarmujících symptomech preeklamptického stavu, ale i bez nich, zcela...
Hrozící předčasný porod - obrázek
Předčasný porod je porod dítěte před 38. týdnem těhotenství. Děti předčasně narozené jsou nezralé, s nízkou porodní hmotností a s nedokonale vyvinutými orgány. Čím dříve přijde dítě na svět, tím hůře pro ně. Musí se potýkat s adaptačními...
Předčasný porod - obrázek
Porod dítěte před 38. týdnem gestace se nazývá předčasným porodem. Plody předčasně narozené jsou nezralé, s nízkou porodní hmotností a s nedokonale vyvinutými adaptačními mechanismy. Jejich životaschopnost je tím nižší, čím dříve se narodily. Mnoho...
Přenášení těhotenství - obrázek
Přenášení je prodloužení těhotenství o 14 a více dnů přes spolehlivě určený termín porodu (281 dnů po prvním dni poslední menstruace, 267 dnů po ovulaci). Takto časově vymezené přenášení nemusí znamenat, že plod je přezrálý, naopak někdy i po...