Kdy se rozhoduje, zda se začne vyvíjet chlapec, nebo děvče

Kdy se rozhoduje, zda se začne vyvíjet chlapec, nebo děvče - obrázek
Kdy se rozhoduje, zda se začne vyvíjet chlapec, nebo děvče - obrázek

O tom, zda se začne vyvíjet lidský zárodek mužského, nebo ženského pohlaví, se rozhoduje už v okamžiku oplození. Záleží na tom, který z pohlavních chromozomů je přítomen v mužské zárodečné buňce, jež oplodnila vajíčko (chromozomy jsou části buněčného jádra a jsou nositeli dědičných vlastností, jsou viditelné jenom nejdokonalejšími mikroskopy).

Muž má dvojí druh mužských zárodečných buněk. Jeden druh obsahuje 22 chromozomy a pohlavní chromozom X. Druhý druh spermií obsahuje rovněž 22 chromozomy, avšak pohlavní chromozom Y.

Ženské pohlavní buňky, tj. vajíčka, jsou pouze jediného druhu. Obsahují 22 chromozomy a pohlavní chromozom X. V oplodněném vajíčku tedy je celkem 46 chromozomů. Z nich 23 chromozomy pocházejí z mužské zárodečné buňky a další 23 chromozomy pocházejí z vajíčka.

Jestliže vajíčko oplodní mužská zárodečná buňka s chromozomem X, vznikne lidský zárodek ženského pohlaví. Bude-li však mužská zárodečná buňka, která oplodní vajíčko, obsahovat chromozom Y, začne se vyvíjet lidský zárodek mužského pohlaví. Pro pohlaví dítěte je tedy rozhodující, jakého druhu je mužská zárodečná buňka, která vajíčko oplodnila.

Někteří badatelé se domnívají, že mužské zárodečné buňky, které obsahují chromozom Y, jsou lehčí, a proto i rychlejší. Mohou tedy oplodnit větší počet vajíček, což je příčinou toho, že se rodí více chlapců než děvčat.

 

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc. Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015

Témata: