Lze předčasný porod léčit, resp. odvrátit?

Lze předčasný porod léčit, resp. odvrátit? - obrázek
Lze předčasný porod léčit, resp. odvrátit? - obrázek

Těhotná žena s prvními příznaky hrozícího předčasného porodu musí být neodkladně přijata na příslušné gynekologicko-porodnické oddělení. Pokud jde o počínající předčasný porod, pak je transportována podle stáří těhotenství buď do perinatologického centra (24.–32. týden těhotenství), nebo do centra s intermediární péčí  (nad 32. týden těhotenství).

K zastavení děložních stahů, které způsobují otvírání hrdla dělohy, se používá řada léků. Tyto léky se obecně odborně nazývají tokolytika (tokos = řecky porod, lytikum = rušení účinku). Princip jejich účinku spočívá v zamezení činnosti buněk hladké svaloviny dělohy. Hladké svalstvo, na rozdíl od příčně pruhovaných svalů, nelze přímo ovládat vůlí a děloha je složena jen z hladké svaloviny. Tokolytika umožní prodloužit těhotenství a získat čas  nejen na transport těhotné ženy do centra s odpovídající péčí, ale často i na léčbu předčasným porodem ohroženého dítěte. Činnost hladkého svalu je složitý mechanismus a jednotlivá tokolytika účinkují různým způsobem.

Například beta-sympatikomimetika (totožné látky, které se používají k léčbě plicního astmatu) vedou k uvolnění (odborně relaxaci) buněk hladkého svalstva. Užívají se sice dosud často, ale mají řadu vedlejších účinků. U matky může nastat snížení krevního tlaku (odborně hypotenze), zvýšená frekvence srdeční činnosti (odborně tachykardie), bušení srdce (odborně palpitace), porucha srdečního rytmu (odborně arytmie), snížení koncentrace cukru v krvi  (odborně hypoglykémie), snížení draslíku a vápníku v krvi  (odborně hypokalémie a hypokalcémie), někdy se může vyskytnout kožní vyrážka. Protože léky procházejí placentou, mohou obdobné vedlejší účinky nastat i u plodu. U novorozence se pak  častěji může vyskytovat zvýšená koncentrace žlučového barviva (odborně hyperbilirubinémie). Tokolytikum, které obsadí receptory pro hormon oxytocin (tento hormon je hlavní látkou, která vyvolává děložní stahy) a tím cíleně vyřazuje toto přirozené uterotonikum (uterus = latinsky děloha, tonus = napětí), se jmenuje atosiban (firemní název léku je Tractocile®). Jedná se o látku velmi  účinnou, která je téměř prosta vedlejších účinků zmíněných beta-sympatikomimetik. Proto by se atosiban (Tractocile®)  dnes měl podávat přednostně. Nevýhodou je ovšem vysoká cena léku, z tohoto důvodu je určen jen pro podávání v perinatologických nebo intermediárních centrech.

Velmi  často jako doplněk, nebo i někdy samostatně, se používá hořčík (odborně magnesium sulfuricum). Hořčík se však na základě vědeckých sledování již nepovažuje za lék oddalující předčasný porod. Ale může mít pozitivní vliv na vývoj mozku event. předčasně se narozeného dítěte. Hořčík není tokolytikem, ale neuroprotektivem (látka chránící nervovou tkáň) . Předávkování hořčíkem je teoreticky možné, ale v praxi se vyskytne raritně. Projevilo by se vymizením reflexu Achillovy šlachy, spavostí (odborně somnolencí), v krajním případě až útlumem dýchání. U plodu může způsobit nezávažné změny srdeční akce, které se projeví při kardiotokografickém vyšetření (slangově na monitoru).

V menší míře se – pro významné vedlejší účinky – používají i další léky,  např. ty, které tlumí tvorbu prostaglandinů. Nejčastěji je používán Indomethacin, Acylpyrin a Aspirin. Vedlejší účinky u matky jsou nevolnost (odborně nauzea), zvracení a palpitace, vážnými komplikacemi jsou krvácení do trávicího ústrojí, snížené množství krevních destiček (odborně trombocytopenie) nebo astmatický záchvat, u plodu může léčba způsobit předčasný uzávěr tepenné dučeje (odborně ductus arteriosus), snížené množství plodové vody (odborně oligohydramnion) anebo vysoký tlak krve v plicním řečišti (odborně plicní hypertenze) u novorozence po narození. Léky, které zamezují vstupu vápníku do buňky (odborně blokátory kalciového kanálu), snižují obsah vápníku v buňce a tím snižují pohotovost svalu ke stahu. Vedlejší účinky léčby jsou  podobné jako u beta-sympatikomimetik (snížení krevního tlaku, zvýšená srdeční frekvence, bolesti hlavy, vyrážka, nevolnost, závratě ap.).

 

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc. Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015