Neurózy a psychózy v těhotenství

Neurózy a psychózy v těhotenství - obrázek
Neurózy a psychózy v těhotenství - obrázek

Tato onemocnění se mohou v těhotenství projevit u konstitučně a dědičně disponovaných žen vlivem dalších zevních a vnitřních vlivů. Vyvolávajícím momentem jsou poruchy adaptace na těhotenství, negativní vztah k těhotenství, strach, sociální obtíže a konflikty.

Psychická porucha se projeví výraznými změnami emocionality, úzkostnými stavy a obavami – fobiemi, hysteroidními reakcemi a změnami v chování, např. kleptománií. Některé psychické poruchy patří k obrazu jiných chorob v těhotenství: k eklampsii, zánětu mozku, chorei.

Těžké těhotenské neurózy a psychózy vyžadují vyšetření a léčení psychiatrem. Porod má být veden v ústavu a rodička musí být pod neustálým dohledem, zejména pak nedělka, poněvadž u psychoneurotických žen se často vyvíjí poporodní psychóza (tzv. laktační psychóza) se sebevražednými tendencemi.

Domnělé (nepravé) těhotenství je stav vyvíjející se někdy u psychopatických žen toužebně si přejících děti, nebo naopak u takových, které se těhotenství bojí. Vynechá-li menstruace z jakéhokoliv důvodu (ale i bez vynechání menstruačního krvácení), nabude žena přesvědčení, že otěhotněla, mnohdy i zvrací, má pocit napjetí v prsech, bizarní chutě. Ve svém přesvědčení setrvává, ať se další menstruace dostaví nebo ne, tvrdí, že se jí zvětšuje břicho, že cítí pohyby. Takové ženy se dají těžko přesvědčit lékařem o svém omylu. Dokonce nakonec přicházejí jakoby k porodu do ústavu.

Opakem právě uvedené psychózy je negace těhotenství, popírání možnosti a existence těhotenství, jak bývá někdy u neprovdaných žen nízké intelektuální úrovně.

 

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc.
Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015