Obezita

Obezita - obrázek
Obezita - obrázek

Obezita čili nadměrná tělesná hmotnost podporuje rozvoj vysokého krevního tlaku, kornatění cév a cukrovky. Je závažnou zdravotní poruchou ještě z jiného důvodu; zhoršuje vyhlídky na normální porod.

Zdravotnické statistiky jasně ukazují, že u obézních žen je nutno častěji ukončovat porod císařským řezem nebo jinými operačními metodami než u žen s normální tělesnou hmotností.

Jaká je správná tělesná hmotnost? Bylo již vypracováno několik způsobů k jejímu stanovení. Mezi nejjednodušší patří tzv. Brocův vzorec. Podle něho se správná hmotnost lidského těla vypočte tak, že od výšky těla vyjádřené v centimetrech se odečte konstantní číslo 100. Tím dostanete číslo, které udává správnou tělesnou hmotnost vyjádřenou v kilogramech. Například pro ženu měřící 168 cm je správná hmotnost na začátku těhotenství přibližně 68 kg.

Odborníci zjistili, že 95 % otylých si zavinilo svou zdravotní poruchu přejídáním. Obzvláště nežádoucí je přejídání v období těhotenství. Ze zkušeností víme, že mnohé budoucí maminky jsou přesvědčeny, že musí jíst “za dva”, zvláště když je k tomu svádí nadměrný hlad. Domnívají se, že vydatným stravováním docílí toho, že jejich dítě, až se narodí, bude pěkné. Je to však omyl.

Jak tedy se má těhotná žena stravovat? Snažte se jíst racionálně. Podrobný návod jsme uvedli v kapitole o správném stravování v těhotenství.

Salát Ovoce

V případě, že už trpíte otylostí, maximálně omezte cukr, moučníky a tučná jídla. Hlad zahánějte ovocem a zeleninou. Nezapomínejte na každodenní tělesný pohyb; procházka musí být pevnou součástí vašeho denního programu. Pěstujte speciální tělocvik pro těhotné. V případě potřeby požádejte o individuální radu lékaře v prenatální poradně.

 

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc. Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015

 
 
Témata: