Těhotenství A-Z - Jsem těhotná a zdravá

Zkratky při vyšetřování ultrazvukovým přístrojem - obrázek
AC (abdominal circumference) obvod bříška AMC (amniocentesis) amniocentéza – odběr vzorku plodové vody AFI (amniotic fluid index) index hodnotící množství plodové vody APAD (anterio-posterior abdominal diameter) předozadní...
Ultrazvukové vyšetření - obrázek
Málokterá diagnostická metoda dosáhla zejména v porodnictví takového rozmachu jako ultrazvukové vyšetření. V těhotenství je v současné době v České republice prováděn dvoustupňový scree ning těhotných. První ultrazvukové vyšetření (první screening...
Co znamená orální glukózový toleranční test neboli oGTT - obrázek
I jinak zdravá žena může během těhotenství v důsledku hormonálních změn trpět tzv. těhotenskou cukrovkou. Cukrovka se diagnostikuje pomocí testu s glukózou, což je běžně užívaný hroznový cukr. Test se odborně nazývá orální glukózový toleranční...
Co je prenatální diagnostika - obrázek
Narození dítěte se závažnou vrozenou vývojovou vadou patří mezi nejzávažnější rodinné tragédie. Tato událost nejednou vede i k rozvratu celé rodiny. Rizikové faktory vzniku postižených dětí nenápadně stále zvyšuje znečištěné životní prostředí, trend...
Zkratky a odborné termíny používané v Průkazu těhotných  - obrázek
Cerkláž  Zákrok při insuficientním (nedostačujícím) hrdle děložním CS  Cervix skóre (zhodnocení délky a prostupnosti děložního hrdla  lékařem) Cyto  Cytologie Diabetes  Cukrovka Edám  Otok Fenylketonurie  ...