Onemocnění mozková a míšní

Onemocnění mozková a míšní - obrázek
Onemocnění mozková a míšní - obrázek

Onemocnění vzniklá před otěhotněním nejsou většinou ve svém průběhu těhotenstvím ovlivněna a naopak, ani choroby neruší vývoj těhotenství a plodu. Platí to o hemiparezách, epilepsii a stavech po míšní obrně. Na tato onemocnění ale musí být brán zřetel při porodu. Epileptičky nemají kojit, proto se u nich po porodu zastavuje laktace. Při léčbě těhotných epileptiček je třeba vybírat léky prosté teratogenních účinků.

Sclerosis multiplex bývala donedávna pokládána za neslučitelnou s těhotenstvím pro vážné nebezpečí zhoršení jejího průběhu. Dnes jsou indikací k ukončení těhotenství jen její těžké formy. U žen, u nichž se onemocnění neprojevuje poruchami chůze, závratěmi, postižením zraku, ani potížemi v močových cestách, je možné po poradě s neurologem těhotenství připustit. V prvních třech měsících gravidity a před porodem se přerušuje medikamentózní léčba. Nedělky mohou kojit. Obavy z přenosu choroby nejsou opodstatněné.

Onemocnění vzniklá v těhotenství mohou být příčinou diagnostických rozpaků, což platí především o epileptickém záchvatu, který by mohl být považován za eklamptické kóma. U jiných chorob může být zavádějícím těhotenské zvracení.

Těžký průběh mívá v těhotenství zánět mozku a míšní obrna, i když sama tato onemocnění průběh těhotenství a vývoj plodu negativně neovlivní.

 

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc.
Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015