Těhotenství A-Z - Jsem těhotná a nemocná

Obezita čili nadměrná tělesná hmotnost podporuje rozvoj vysokého krevního tlaku, kornatění cév a cukrovky. Je závažnou zdravotní poruchou ještě z jiného důvodu; zhoršuje vyhlídky na normální porod. Zdravotnické statistiky jasně ukazují, že u...
Hypofunkce příštítných tělísek má u těhotných za následek výrazný pokles hladiny vápníku v krvi a dostavují se křeče, hlavně v horních končetinách, někdy i obličejového mimického svalstva a dýchacích svalů. Někdy se dostavují i křeče svalů dolních...
Kardiopatie – srdeční vady – jsou dnes diagnostikovány u 1 až 2 % těhotných. Oproti nedávné situaci, kdy převažovaly srdeční vady získané, postrevmatické, jsou dnes častější vrozené vývojové srdeční vady (defekty síní nebo komor) obvykle po...
U 40 až 50 % žen s hypertenzí před otěhotněním bývá těhotenství komplikováno pozdní gestózou, se všemi příznaky a také důsledky této těhotenské poruchy. V placentě se tvoří infarkty a ta často bývá insuficientní – funkčně méně výkonná. Hrozí riziko...
Asi u 3 % těhotných se na konci těhotenství dostavují v poloze na zádech kolapsové stavy, stejně i za porodu a někdy i po porodu plodu. Příznaky a etiologie byly popsány v kapitole Obtíže provázející i pravidelné těhotenství. Léčení je prosté –...
I v pravidelně probíhajícím těhotenství klesá, v důsledku zvýšeného objemu plazmy, počet červených krvinek na 3 miliony a hodnoty krevního barviva na 60 %. Mírná forma této tzv. “těhotenské normochromní pseudoanémie” nevyžaduje zvláštní léčbu a...
Varikózní rozšíření i zánětlivá onemocnění žil bývají v těhotenství častá: na dolních končetinách, v oblasti zevních rodidel a kolem řitního otvoru, ale i žil pánevních a ve vazivu obklopujícím poševní stěny. Při porodních poraněních roztržené...
Esenciální těhotenská anémie je nejčastější formou těhotenské chudokrevnosti. Je to typ chudokrevnosti vyskytující se jedině u těhotných. Jejími příznaky jsou bledost kůže a sliznic, zvýšená únavnost, nechutenství, bušení srdce. Počet červených...
Akutní leukemie – zhoubné onemocnění povahy nádorové projevující se vystupňovanou krvetvorbou, s přechodem nezralých forem bílých krvinek do oběhu neruší průběh těhotenství, a naopak ani choroba není těhotenstvím negativně ovlivněna. Problémem však...
Onemocnění vzniklá před otěhotněním nejsou většinou ve svém průběhu těhotenstvím ovlivněna a naopak, ani choroby neruší vývoj těhotenství a plodu. Platí to o hemiparezách, epilepsii a stavech po míšní obrně. Na tato onemocnění ale musí být brán...