Těhotenství A-Z - Jsem těhotná a nemocná

Tato onemocnění se mohou v těhotenství projevit u konstitučně a dědičně disponovaných žen vlivem dalších zevních a vnitřních vlivů. Vyvolávajícím momentem jsou poruchy adaptace na těhotenství, negativní vztah k těhotenství, strach, sociální obtíže...
Onemocnění vzniklá před otěhotněním nejsou většinou ve svém průběhu těhotenstvím ovlivněna a naopak, ani choroby neruší vývoj těhotenství a plodu. Platí to o hemiparezách, epilepsii a stavech po míšní obrně. Na tato onemocnění ale musí být brán...
Akutní leukemie – zhoubné onemocnění povahy nádorové projevující se vystupňovanou krvetvorbou, s přechodem nezralých forem bílých krvinek do oběhu neruší průběh těhotenství, a naopak ani choroba není těhotenstvím negativně ovlivněna. Problémem však...
Esenciální těhotenská anémie je nejčastější formou těhotenské chudokrevnosti. Je to typ chudokrevnosti vyskytující se jedině u těhotných. Jejími příznaky jsou bledost kůže a sliznic, zvýšená únavnost, nechutenství, bušení srdce. Počet červených...
I v pravidelně probíhajícím těhotenství klesá, v důsledku zvýšeného objemu plazmy, počet červených krvinek na 3 miliony a hodnoty krevního barviva na 60 %. Mírná forma této tzv. “těhotenské normochromní pseudoanémie” nevyžaduje zvláštní léčbu a...
Varikózní rozšíření i zánětlivá onemocnění žil bývají v těhotenství častá: na dolních končetinách, v oblasti zevních rodidel a kolem řitního otvoru, ale i žil pánevních a ve vazivu obklopujícím poševní stěny. Při porodních poraněních roztržené...
Asi u 3 % těhotných se na konci těhotenství dostavují v poloze na zádech kolapsové stavy, stejně i za porodu a někdy i po porodu plodu. Příznaky a etiologie byly popsány v kapitole Obtíže provázející i pravidelné těhotenství. Léčení je prosté –...
U 40 až 50 % žen s hypertenzí před otěhotněním bývá těhotenství komplikováno pozdní gestózou, se všemi příznaky a také důsledky této těhotenské poruchy. V placentě se tvoří infarkty a ta často bývá insuficientní – funkčně méně výkonná. Hrozí riziko...
Kardiopatie – srdeční vady – jsou dnes diagnostikovány u 1 až 2 % těhotných. Oproti nedávné situaci, kdy převažovaly srdeční vady získané, postrevmatické, jsou dnes častější vrozené vývojové srdeční vady (defekty síní nebo komor) obvykle po...
Obezita čili nadměrná tělesná hmotnost podporuje rozvoj vysokého krevního tlaku, kornatění cév a cukrovky. Je závažnou zdravotní poruchou ještě z jiného důvodu; zhoršuje vyhlídky na normální porod. Zdravotnické statistiky jasně ukazují, že u...