Počátek těhotenství do 4. týdne

Počátek těhotenství do 4. týdne  - obrázek
Počátek těhotenství do 4. týdne - obrázek

Zárodek

Přibližně dva týdny po poslední menstruaci dochází k dozrání jednoho vajíčka v jednom z vaječníků. Tento děj se jmenuje ovulace a vajíčko se uvolní do dutiny břišní. Průměr vajíčka s obalem je asi 0,2 mm. Vaječníky se v ovulaci obvykle každý měsíc střídají. Uvolněné vajíčko je zachyceno do trychtýřovitého otvoru vejcovodu. Polapené vajíčko je vejcovodem posunováno směrem k děloze jeho jemnými vlnitými pohyby a pohyby kmitajících řasinek, které jsou na vnitřním povrchu vejcovodu. Když během následujících 24 hodin po ovulaci nedojde k proniknutí spermie do vajíčka, neoplodněné vajíčko zaniká. A většinou se společně s buňkami sliznice dělohy vyloučí z těla ženy během následující menstruace.

Vajíčko (odborně oocyt)   Oplozený oocyt se dvěma prvojádry   Dvojbuněčné embryo

Obr. 1 - Vajíčko (odborně oocyt)
Obr. 2 - oplozený oocyt
Obr. 3 - Dvojbuněčné embryo se dvěma prvojádry
 

Pokud dojde k oplodnění, spojení vajíčka a spermie, pak se po několika hodinách vytvoří prvojádra, která nesou vždy polovinu genetické výbavy (polovina chromosomů = 23 chromosomů) od každého rodiče. V prvojádrech se chromosomy nejprve okopírují. V mužském prvojádru se vytvoří dvě sady po 23 chromosomech otcovského původu. V žen ském prvojádru vzniknou také dvě sady, každá po 23 chromosomech mateřského původu. Poté následuje prvé buněčné dělení. Stadiu, kdy ve vajíčku je 92 chromosomů, se říká zygota. Z prvojader se vždy sdružuje jedna sada mateřských chromosomů se sadou otcovských chromosomů a ty přecházejí do dvou prvých buněk nového jedince. Je zřejmé, že se již na začátku oplodnění jedná o velmi složitý proces.

Trojbuněčné embryo


 

Chromosomy zůstávají po celou dobu oplození zachovány jako samostatné útvary. Po splynutí jader nastane spojení chromosomů. Od tohoto okamžiku bude mít každá buňka nově vznikajícího jedince vždy 46 chromosomů. Ke spojení spermie a vajíčka dochází obvykle ve vejcovodu. Oplodněné vajíčko je dále unášeno do dělohy. Než do dělohy doputuje, tak se začíná dělit. Nejdříve se rozdělí na poloviny. Stane se tak asi za 36 hodin po oplodnění. Pak se každá z nově vzniklých buněk dělí dále vlastním tempem, vzniká 3, 4, 5, 6, atd. buněk. K dělení dochází přibližně ve 12 až 15hodinových intervalech, až vznikne takový počet buněk, že jejich shluk připomíná malinu nebo moruši (odtud odborně morula). Je-li buněk více než dvacet, zevní buňky se spojují a uvnitř kulovitého útvaru se vytváří dutina – vzniká blastocysta. Blastocysta je kulička vyplněná tekutinou. Její zevní buňky vytvářejí obal, který je základem budoucí placenty. Uvnitř k této vrstvě přiléhá shluk buněk, což jsou buňky kmenové nebo se jim také říká embryoblast. Oplodnění vajíčka, jeho dělení a putování do dělohy není zatím provázeno žádnými chemickými ani hormonálními změnami, které by měly vliv na organismus ženy.

Osmibuněčné embryo

Blastocysta

 

   Děloha první týden vývoje zárodku (3 týdny od poslední menstruace), blastocysta se zachytává ke sliznici dělohy

 

 
 
Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc. Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015