Porod mimo porodnici – pomoc při náhlém porodu

Porod mimo porodnici – pomoc při náhlém porodu - obrázek
Porod mimo porodnici – pomoc při náhlém porodu - obrázek

Může nastat situace, že maminka nechtěně začne rodit mimo porodnici. Je velmi těžké, ne-li nemožné, dát v jedné kapitole knihy návod, jak ženě může náhodný účastník porodu pomoci. Záleží na mnoha okolnostech, jako je místo, kde se začal porod odehrávat, rychlost porodního děje a duchapřítomnost a zručnost pomocníků ap.

Proto jen několik zásad:

 • osoby, které budou ženě poskytovat pomoc, by měly nejdříve samy zachovat co největší rozvahu a ženu uklidňovat,
   
 • na prvním místě je třeba zavolat odbornou pomoc. Není nutné shánět telefonní číslo do porodnice, ve stresu nebudete moci najít ani telefonní seznam, natož v něm listovat. V době, kdy má téměř každý u sebe mobilní telefon, se buď vytočí číslo 155 nebo 112 – Záchranná pomoc, nebo je lépe rozdělit úkoly. Praktické řešení je zatelefonovat někomu, kdo vás bez dlouhého váhání napadne, a sdělit mu nenadálou příhodu se žádostí, ať shání veškerou pomoc dotyčná osoba. A pak se můžete nerušeně věnovat přípravám na improvizovaný porod,
   
 • rodící žena by měla být svlečena ze svrchního oděvu a uložena v klidném ústraní,
   
 • měla by ulehnout na nejčistší dosažitelnou podložku: ručník, ubrus, prostěradlo, čistý papír,
   
 • o svoji čistotu musí dbát i pomáhající, stačí si umýt ruce,
   
 • na rodičku je třeba stále mluvit, pokud možno uklidňujícím hlasem. Žena by měla být slovně usměrňována ve svém chování. Zejména, aby netlačila dříve, než se bude hlavička prořezávat ve stydké rýze. Stačí doporučení, aby během porodních bolestí rychle dýchala. Tím se provádí ochrana před jejím porodním poraněním a zejména se získávají drahocenné minuty, kdy může dorazit odborná pomoc,
   
 • při prořezávání hlavičky by měla být – teoreticky – chráněna hráz a poskytnuta pomoc při porodu ramínek,
   
 • po porodu by měl být novorozenec položen mezi roznožené, v kolenou ohnuté nohy rodičky. Pak je třeba podvázat pupečník na dvou místech improvizovanou tkanicí nebo třeba dvěma kapesníky. Mezi podvazy se pupečník přeruší, nůžkami nebo nožem. Těžko v takové situaci dbát hygienických předpisů, při výběru je dobré alespoň myslet na možnost přenosu infekce,
   
 • rodička s dítětem a placentou ještě v děloze musí být co nejdříve dopravena do porodnice. Tam lékař a porodní asistentky zkontrolují rodičku, obvykle porodí i placentu a ošetří porodní poranění. Dětský lékař a dětské sestry ošetří novorozence,
   
 • ten, kdo pomáhal při porodu, by měl rodičku doprovodit do porodnice, aby podal informace o průběhu porodu. Ženě jsou vždy podána preventivně antibiotika,
   
 • řidiči sanitních vozů, ale např. i letušky, jsou pro tento případ speciálně školeni v první pomoci při porodu a v jejich výbavě jsou i nejnutnější pomůcky.

 

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc. Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015