Porodné

Porodné - obrázek
Porodné - obrázek

Porodné – právní úprava od  1. 1. 2015 (dítě narozené nebo převzaté do  trvalé péče od  1. 1. 2015)

  • Porodné je dávka poskytovaná v závislosti na výši příjmu, kterou se rodině s nízkými příjmy jednorázově přispívá na náklady související s narozením prvního nebo druhého živého dítěte.
  • Nárok na porodné je vázán na stanovenou hranici příjmů v rodině, která v kalendářním čtvrtletí předcházejícím kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém se dítě narodilo, musí být nižší  než  2,7násobek životního minima rodiny. Do rozhodného příjmu se nezapočítává rodičovský příspěvek a přídavek na dítě.
  • Porodné náleží ženě, která porodila své první nebo druhé živé dítě. Jestliže žena, která dítě  porodila, zemřela, splnila podmínky nároku na porodné a dávka jí nebo jiné osobě nebyla vyplacena, má na porodné nárok otec dítěte.
  • Nárok na porodné má rovněž osoba, která převzala dítě mladší jednoho roku do trvalé péče nahrazující péči  rodičů, za stejných podmínek (rozhodný příjem rodiny do 2,7násobku životního minima, první nebo druhé dítě).
  • Porodné je stanoveno pevnou částkou a činí 13 000 Kč na první dítě  a 10 000 Kč na druhé dítě.

zdroj:  http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/porodne

 

Úplná rodina (oba rodiče)

Životní minimum rodiny

Hranice rozhodného příjmu v Kč měsíčně pro nárok na porodné (2,7násobek životního minima rodiny)

při narození/převzetí prvního dítěte

7 710

20 817

při narození/převzetí druhého dítěte (první dítě je mladší 6 let)

9 450

25 515

 

Pozn.: Pro stanovení životního minima se přitom započítává i narozené dítě/děti. V praxi to znamená, že pokud se dítě narodí osamělé matce, je hraniční příjem, do kterého porodné náleží 11 712Kč. U prvního dítěte páru bude hraniční příjem pro nárok na porodné 18 504Kč.

sociální poradce

Na porodné má nárok matka dítěte. V případě, že matka zemřela a porodné jí nebo jiné osobě nebylo vyplaceno, má na ně nárok otec dítěte. (Pozn.: nemusí jít o manžela.) Nárok na dávku má též osoba, která převzala dítě mladší jednoho roku do trvalé péče nahrazující péči rodičů (osvojení nebo převzetí do péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu), a to i v případě, že předtím vznikl nárok na dávku matce nebo otci tohoto dítěte. Je nutné o ni požádat nejpozději do jednoho roku ode dne narození dítěte, resp. ode dne převzetí dítěte mladšího jednoho roku do péče nahrazující péči rodičů, poté nárok na ni zaniká. O porodné, jako i o ostatní zde jmenované dávky žádají rodiče na předepsaném tiskopisu u příslušného místního/obecního úřadu. 

žádost o porodné

 

Autor: PhDr. Soňa Třísková Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015