Pracovní cesty a přeložení (§ 240-241 Zákoníku práce)

Pracovní cesty a přeložení (§ 240-241 Zákoníku práce) - obrázek
Pracovní cesty a přeložení (§ 240-241 Zákoníku práce) - obrázek
  1. Těhotné ženy a ženy pečující o děti do věku osmi let smějí být vysílány na pracovní cestu mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště jen s jejich souhlasem; zaměstnavatel je může přeložit jen na jejich žádost.
  2.  Ustanovení předchozího odstavce platí i pro osamělou ženu pečující o dítě, dokud dítě nedosáhlo věku 15 let.

 

 Zákoník práce