Přestávky ke kojení (§ 242 Zákoníku práce)

Přestávky ke kojení (§ 242 Zákoníku práce) - obrázek
Přestávky ke kojení (§ 242 Zákoníku práce) - obrázek
  1. Matce, která kojí své dítě, je zaměstnavatel povinen poskytnout kromě přestávek v práci zvláštní přestávky ke kojení.

  2. Matce, která pracuje po stanovenou týdenní pracovní dobu, přísluší na každé dítě do konce jednoho roku jeho věku dvě půlhodinové přestávky a v dalších třech měsících jedna půlhodinová přestávka za směnu. Pracuje-li po kratší pracovní dobu, avšak alespoň polovinu stanovené týdenní pracovní doby, přísluší jí pouze jedna půlhodinová přestávka, a to na každé dítě do konce jednoho roku jeho věku.

  3. Přestávky ke kojení se započítávají do pracovní doby a poskytuje se za ně náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.

Zákoník práce

Knihy o těhotenství, porodu a dítětiGalén, Praha 2015

Témata: