Těhotenství A-Z - Jsem těhotná a zdravá

Přestávky ke kojení (§ 242 Zákoníku práce) - obrázek
Matce, která kojí své dítě, je zaměstnavatel povinen poskytnout kromě přestávek v práci zvláštní přestávky ke kojení. Matce, která pracuje po stanovenou týdenní pracovní dobu, přísluší na každé dítě do konce jednoho roku jeho věku dvě půlhodinové...
Rodičovská dovolená (§ 196 Zákoníku práce) - obrázek
K prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovo­lená se poskytuje matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu...
Přídavky na dítě - obrázek
Přídavek na dítě je základní, dlouhodobou dávkou pro  rodiny s dětmi, která má pomáhat krýt náklady spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí. Při poskytování dávky je přihlíženo k příjmu rodiny v předchozím kalendářním roce. Nárok na...
Rodičovský příspěvek - obrázek
Jedná se o dávku státní sociální podpory, stejně jako  porodné, žádá se o ni tedy na Úřadu práce ČR. Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a...
Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) - obrázek
PPM je dávka nemocenského pojištění, proto se její výpočet řídí  zákonem č. 187/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Peněžitá pomoc v mateřství se poskytuje za kalendářní dny.  Její výše  činí  70 % denního vyměřovacího základu...