Těhotenství A-Z - Jsem těhotná a zdravá

K prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovo­lená se poskytuje matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu...
  Jedná se o dávku státní sociální podpory, stejně jako porodné, žádá se o ni tedy na stejném úřadě. Pobírá ji rodič pečující po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně o dítě do 4 let věku nebo do 7 let, je-li dítě dlouhodobě zdravotně...
   Matce, která kojí své dítě, je zaměstnavatel povinen poskytnout kromě přestávek v práci zvláštní přestávky ke kojení.  Matce, která pracuje po stanovenou týdenní pracovní dobu, přísluší na každé dítě do konce jednoho roku jeho věku dvě...
  Přídavek na dítě je základní, dlouhodobou dávkou pro rodiny s dětmi, která má pomáhat krýt náklady spojené s vý­cho­vou a výživou nezaopatřených dětí. Při poskytování dávky je přihlíženo k příjmu rodiny v předchozím kalendářním roce. Přídavek na...