Sport a těhotenství

Sport a těhotenství - obrázek
Sport a těhotenství - obrázek

Pohyb v jakékoliv formě hraje v našem životě velkou roli. Vede nejen k psychické a fyzické kondici, ale napomáhá i zabránit změnám, které souvisejí s těhotenstvím, a připravuje tělo na porod tak, aby jeho průběh byl co nejlepší a nejrychlejší. Dokonce některé studie ukázaly, že u žen, které v těhotenství cvičily, se zkrátila délka porodu, snížil se výskyt komplikací, které mohly vést k císařským řezům, a ženy se po porodu rychleji zotavovaly. Dalším neméně důležitým pozitivním faktorem je vyplavování endorfinů, tzv. hormonů radosti, v průběhu cvičení.

Změny v organismu vyvolané těhotenstvím nebrání v pravidelné sportovní činnosti, zvláště v prvních měsících. Ve II. a zejména III. trimestru těhotenství děloha svými rozměry omezuje pohyblivost trupu a brání dýchacím pohybům bránice. Svalstvo přestává být »svalovým korzetem« pro páteř a hrudní koš. Těhotná začíná mít bolesti zad v bedrech a v kříži. Toto bývají nejčastější stesky, pro které se těhotné brání sportovní aktivitě. Pro prevenci těchto problémů se zády je však právě sport často účinnou terapií. Sportovní aktivita dovolí rovněž udržet správný krevní tlak a dechovou činnost. Jedinou podmínkou je sportovat s mírou.

I rekordmanka a reprezentantka České republiky  hodu oštěpem Nikola Brejchová musela zanechat "svého" sportu ihned na začátku těhotenství

Nikola Brejchová

Hod oštěpem je učebnicový příklad krajně nevhodného sportu pro těhotné

Hod oštěpem

Pro tělesnou aktivitu a sport v těhotenství platí některá omezení a doporučení:

 • necvičit a netrénovat až do úplného vyčerpání,
 • zvýšená tělesná teplota v důsledku námahy nesmí překročit 38 °C,
 • výkon nesmí vyvolat oběhové selhání – projeví se jako »černo před očima«,
 • výkon nesmí vyvolávat dlouhodobé zvyšování nitrobřišního tlaku a být podmíněn zadržováním dechu – snižuje se tím průtok krve dolní polovinou těla a zhorší se krevní zásobení plodu okysličenou krví,
 • nesmí docházet k prochlazení a provlhnutí, zvláště za větrného počasí, pro nebezpečí zánětu močových cest,
 • rizikový je pobyt ve vysokohorském prostředí nad 2500 m n. m.,
 • nesmí být riziko pádů a nárazů, které by způsobily zranění břišní dutiny, zhmoždění břišní stěny, např. při lyžování,
 • každé zranění, které je léčeno podáváním léků, může ohrozit plod.

Rozsah a intenzita pohybu jsou závislé na tom, zda jste již před těhotenstvím cvičila, či nikoliv. Pokud ano, pak lze v aktivitách pokračovat, popř. je vhodné je opravit. Pokud ne, pak není těhotenství dobou vhodnou na to, abyste vše dohonila, ale je třeba, abyste si vybrala takové cvičení, které je vhodné a doporučené pro těhotné.

Mezi ně patří:

 • chůze – může být i rychlejší, ale vždy by měla být ve zdravém prostředí, tedy v přírodě,
 • jízda na kole – pomalým tempem je pro těhotné vhodná. Nedoporučuje se jezdit v městském dopravním provozu, kde dochází k vdechování výfukových plynů s vysokým obsahem oxidu uhelnatého. Je třeba mít stále na mysli, že těhotné ženy mají zpomalenější reakce, což může být příčinou kolizí a zranění,
 • plavání – pobyt v bazénu si lze zpříjemnit také cvičením, které je přímo určené pro nastávající maminky. Dnes je to velice častý a budoucími maminkami vyhledávaný pohyb. Je nutné však upozornit na to, že není vhodné navštěvovat bazény pro veřejnost, ale bazény, které jsou určené přímo pro těhotné ženy,
 • tanec – zejména dnes jsou velice populární břišní tance. Tanec je dobrou přípravou na porod, neboť se zde budoucí maminky naučí lépe ovládat své tělo, správně dýchat a relaxovat. Pohyby pánví, které se maminka naučí při břišním tanci, využije i při samotném porodu. Mají dobrý vliv i na plod, protože vláčné, pomalé a hou pavé pohyby orientálního tance dítě uklidňují. Dále se při tanci posilují břišní i zádové svaly a páteř, tedy partie těla, které jsou v těhotenství nejvíce zatěžovány. Tanec lze provozovat mnohdy až do konce těhotenství,
 • jóga – naučí těhotnou ženu držet rostoucí bříško a zafi xovat si správné držení těla, vědomě pracovat se svaly pánevního dna a s dechem. Dále se zaměřuje na prevenci křečových žil, těhotenské zácpy, upravuje hormonální disbalance, čímž předchází výkyvům nálad. Jedním z nejdůle žitěj ších přínosů jógy je navázání kontaktu s plodem již před narozením. Důležitou podmínkou pro kurzy jógy v těhotenství je kvalitní a profesionální vedení,
 • golf – fyzicky nenáročný sport, který lze provozovat ještě téměř před porodem.

Jízda i na "zaručeně klidném" koni je pro těhotnou ženu riskantní 

Jízda na koni je nevhodná

Sportování, které není v těhotenství vhodné:

 • koupání ve veřejných lázních, rybnících, řekách a v moři, zejména ve druhé polovině těhotenství. Voda bývá znečištěná, chladná, v moři je těhotná ohrožena nárazy vln. Pokud se těhotná žena na takových místech koupe i na začátku těhotenství, neměla by být sama a měla by mít možnost se osprchovat. Vždy je nutné vyhnout se prochlazení,
 • tzv. problémové sporty jako tenis, bruslení, terénní běh. Avšak lze namítnout, že záleží na tom, nakolik těhotná sportovní disciplínu ovládá a s jakou intenzitou ji provádí. V každém případě jsou tyto sporty vysoce rizikové ve druhé polovině těhotenství,
 • lyžování – pro těhotnou je však velmi výhodný pobyt na horách. Pokud se rozhodne pro lyžování, pak záleží na jeho druhu. Optimální je »běžecké« lyžování, které absolvuje spíše turistickým tempem v upravené stopě. Jiná situace nastává v případě sjezdových lyžařských disciplín. Na sjezdových tratích evropských hor v posledních letech stále přibývá úrazů. Hlavním důvodem je změna stylu jízdy, neboť se prosadil snowboarding a carving. Úraz si těhotná nemusí způsobit sama, ale může do ní narazit bezohledný lyžař nebo začátečník. Riziko zvyšuje i umělý zledovatělý sníh. Kolize na tvrdém podkladu je mnohem nebezpečnější než pád do měkkého přírodního sněhu. Je dobré vždy pamatovat na fakt, že nejčastěji k úrazům dochází v pozdně odpoledních hodinách, kdy na všechny účastníky doléhá únava. Zvyšuje se nepozornost a snižuje se schopnost ovládat své tělo a lyže nebo snowboard.

Skoky do vody si v těhotenství nemůže dovolit ani vrcholová sportovkyně v této disciplníně

Skoky do vody

V těhotenství je nutné odmítnout:

 • potápění, míčové hry jakéhokoliv druhu, všechny druhy vrcholového tréninku, silové sporty, jako je vzpírání a vrhy, dále všechny namáhavé vytrvalostní výkony, jízdu na koni, squash, jízdu na kanoi, windsurfi ng atd.

Sport je vhodným doplňkem pro psychickou i fyzickou kondici těhotné, ale každá žena sama musí více než jindy rozumně zvážit své schopnosti a možnosti.

Střelba, zejména z dlouhých zbraní (sportovních či loveckých), je nevhodná nejen pro ženy v těhotenství, ale i v době kojení. Zpětný náraz pažbou zbraně může způsobit i rozsáhlé zhmožděniny ramene nebo hrudníku.

Střelba
 

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc. Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015