Tuberkulóza a těhotenství

Tuberkulóza a těhotenství - obrázek
Tuberkulóza a těhotenství - obrázek

Tuberkulóza plic, která naštěstí není v současné mladé generaci rozšířena, není obvykle ve svém průběhu těhotenstvím ovlivněna jak u forem aktivních, tak inaktivních, pokud jsou řádně léčeny. Některé formy se dokonce v těhotenství zlepší v důsledku vysokého stavu bránice a tím jakési obdoby kolapsoterapie. Nebezpečí zhoršení, případně vzplanutí procesu je však v šestinedělí. Nebezpečí nákazy však hrozí od starších, zdánlivě zhojených osob v okolí těhotné.

Těhotenství probíhá pravidelně, potraty ani předčasné porody nejsou u tuberkulózních těhotných častější. Jen u těžkých, pokročilých forem může chronická hypoxie matky podmínit intrauterinní hypoxii plodu, výjimečně i jeho nitroděložní odumření. Placenta je pro Kochův bacil lepší bariérou než pro viry, přesto však je možný přenos i na plod, u něhož infekce postihne především lymfatický systém a játra. Na placentě jsou v tomto případě typické tuberkulózní uzlíky.

Porody těhotných s aktivní formou plicní tuberkulózy jsou soustřeďovány do vybraných ústavů s možností izolace rodičky a nedělky. Je třeba dbát, aby porodní zátěž byla co nejmenší, a proto je porod častěji ukončován extrakcí kleštěmi.

Novorozenec musí být ihned po porodu od nedělky izolován a není kojen. Ani u některých inaktivních forem plicní tuberkulózy se nedoporučuje kojení vzhledem k možnosti reaktivace onemocnění. U všech těhotných s tuberkulózní anamnézou se vyžaduje písemné vyjádření příslušného ftizeologa (odborníka na tuberkulózní onemocnění), zda matka může kojit a sama o dítě pečovat. Stejná opatření se činí v případech, kdy tuberkulóza je nebo byla zjištěna u některého z rodinných příslušníků.

Novorozenci jsou očkováni proti tuberkulóze (tzv. kalmetizace) a dbá se, aby se po dobu nejméně 6 až 8 týdnů nedostali do styku s tuberkulózní matkou a jejím okolím.

Těhotenství tuberkulózních žen je uměle ukončováno zřídka, vždy na žádost ftizeologů, např. při kombinaci plicní formy tuberkulózy s cukrovkou, při exsudativní formě plicní tbc apod.

V rámci profylaxe (ochrany před onemocněním) a depistáže (vyhledávání plicní tuberkulózy) jsou všechny nedělky rentgenologicky vyšetřeny.

Tuberkulóza rodidel nebývá těhotenstvím negativně ovlivněna. Otěhotnění žen s tuberkulózou rodidel je ale výjimečné. Ojediněle byly pozorovány exacerbace – nová vzplanutí choroby po porodu. Při tuberkulóze endometria se připouští přímý přenos infekce do placenty.

Mimoplicní formy tuberkulózy mohou být těhotenstvím negativně ovlivněny. Zhoršení bývá pozorováno u tuberkulózy hrtanu, obratlů, ledvin a močového měchýře. Při těchto formách tuberkulózního onemocnění bývá těhotenství ukončováno ze zdravotních důvodů.

 

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc.
Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015