Virová onemocnění v těhotenství

Virová onemocnění v těhotenství - obrázek
Virová onemocnění v těhotenství - obrázek

Rubeola – zarděnky – je virové onemocnění, u něhož jako u prvního byl prokázán teratogenní vliv. Onemocnění v prvním měsíci gravidity má za následek vývojové malformace u 40 až 60 % plodů, ve druhém měsíci u 20 %, ve třetím u 10 % a ve čtvrtém měsíci ještě u 3 až 5 % plodů. Malformace jsou různého typu podle toho, která fáze vývoje byla infekcí narušena: onemocnění v pátém týdnu gravidity má za následek poškození očí, mezi pátým až devátým týdnem hluchotu, malou lebku, debilitu, vrozené srdeční vady, poruchy chrupu.

Těhotenství končívá častěji potratem a porodem mrtvého plodu. Těhotná, která neprodělala zarděnky v dětství, nemá tudíž protilátky a infikuje se virem rubeoly nebo má zjevné příznaky vyrážkového onemocnění, může požádat o umělé ukončení těhotenství. U nás jsou dívky, které neprodělaly rubeolu, po 12. roce očkovány. Onemocnění zanechá sérologicky prokazatelné protilátky.

Cytomegalovirové onemocnění je časté, v Evropě je promořenost v populaci 40 až 60 %. Probíhá latentně – bezpříznakově. Není jasné, jakým způsobem se infikuje plod, předpokladem je nepochybně viremie – vniknutí viru do krevního oběhu těhotné. Přenáší se slinami a močí. U plodu vyvolává malformace mozku – mikrocefalii (malou lební část) nebo hydrocefalii (velkou lební část hlavy se zmožením mozkomíšního moku).

Epidemický zánět jater – hepatitis epidemica – infekční i sérový, probíhá v těhotenství obvykle stejně jako mimo gestaci. Virus přechází na plodové vejce. Nejsou známy malformace typické pro hepatitidu, není však vyloučeno, že působí genetické změny. Mezi plody matek, které jako plody byly vystaveny účinkům viru hepatitidy, se totiž vyskytuje statisticky významně více dětí s Downovým syndromem. Onemocnění hepatitidou v prvním trimestru mívá za následek potrat, onemocnění ve třetím trimestru častěji předčasný porod (ve 36 %). Plody bývají hypotrofické.

AIDS: ženy infikované HIV mohou v době latence otěhotnět a pak porodit infikovaného novorozence, nebo ho postnatálně infikovat. Průběh těhotenství a porodu není onemocněním ovlivněn. Infikovaní novorozenci brzy po narození umírají. Proto je ženám HIV-pozitivním nabízeno umělé ukončení těhotenství. Poněvadž virus je i v plodové vodě, jsou jak při výkonu interrupce, tak při porodu nezbytná zvýšená hygienická opatření.

Ostatní virová onemocnění (chřipka, příušnice, spalničky, míšní obrna): pokud jimi žena onemocněla v prvním trimestru gravidity, mívají za následek vyšší výskyt potratů, a pokud těhotenství donosí, malformovaných plodů. Typ malformace závisí na pokročilosti těhotenství v době infekce. Onemocnění nemusí vždy probíhat zjevně!

 

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc. Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015