Těhotenství A-Z - Jsem těhotná a zdravá

Výživa těhotných  - obrázek
Výživa těhotné ženy je důležitá jak z hlediska zdraví matky, tak z hlediska fyziologického vývoje plodu. V našich podmínkách se ženy živené normálním způsobem nemusí obávat výraznějších nutričních problémů během těhotenství (nutrice = výživa,...
Potřeba energie, bílkovin a tuků - obrázek
Pro člověka je příznačná relativně dlouhá doba vývoje plodu, která poskytuje dostatečný čas na vývoj mozku. Dále současně u lidí vidíme velkou přizpůsobivost adaptace metabolismu matky během těhotenství i malou náročnost na navýšení potřebné energie...
Potřeba vitaminů a minerálních látek - obrázek
Těhotná žena potřebuje více než kdy jindy dostatečný přísun vitaminů a minerálních látek. Toho docílí pestrou skladbou stravy. Se zastoupením všech potravinových skupin (viz doporučená potravinová pyramida pro těhotné) v našich podmínkách je tedy...
Plánování jídelníčku a velikost porcí - obrázek
Těhotná žena si může naplánovat jídelníček podle svých zvyklostí tak, aby byl pokryt během dne doporučovaný celkový počet porcí v jednotlivých skupinách potravin (tab. 7): Popsané rozložení porcí potravinových skupin během dne navržené v tab. 7...
Vitamíny a minerály - obrázek
Vitamíny a minerály jsou látky nezbytné pro zdravé fungování organizmu, ačkoliv nejsou nositeli energie a doporučené denní dávky se pohybují v malých množstvích (mikrogramy až gramy).
Význam vitamínu A pro organizmus - obrázek
Je důležitý pro růst všech tkání, hlavně epiteliálních, pro syntézu bílkovin a nukleových kyselin, podporuje reprodukční systém a vývoj placenty, zvyšuje imunitu, antioxidant. Přenos přes placentu - na počátku těhotenství pomocí mateřského retinol...
Význam vitamínu B1 pro organizmus - obrázek
Vitamíny skupiny B jsou aktivně transponovány do plodu a jejich koncentrace je u plodu a novorozence vyšší než u matky. Jejich mírný nedostatek u matek je běžný v průběhu těhotenství, nahražováníní multivitamínovými  přípravky zvyšuje jejich...
Význam vitaminu B2 pro organizmus - obrázek
Vitamin B2 (riboflavin) je koenzym pro buněčné dýchání, má protektivní účinky na plod.
Význam vitaminu B6 pro organizmus - obrázek
Koenzym pro metabolizmus proteinů a syntézu přenašečů nervových impulzů, snižuje nauzeu (nevolnost) u těhotných. Snižuje riziko výskytu gestačního diabetu.
Význam vitaminu D pro organizmus - obrázek
Zvyšuje vstřebávání vápníku a fosforu ze střev, kalcifikační proces i u plodu. Přestup přes placentu - pomocí vitamin D3 - vážícího proteinu.