Význam vitaminu A pro organizmus

Význam vitamínu A pro organizmus - obrázek
Význam vitamínu A pro organizmus - obrázek

Je důležitý pro růst všech tkání, hlavně epiteliálních, pro syntézu bílkovin a nukleových kyselin, podporuje reprodukční systém a vývoj placenty, zvyšuje imunitu, antioxidant.
 

Přenos přes placentu - na počátku těhotenství pomocí mateřského retinol vážícího proteinu, později prostou difúzí.

NÁSLEDKY HYPOVITAMINÓZY

(stav, kdy organizmus přijímá nedostatek konkrétního vitamínu)

1. Růst, vývoj a kojenecká úmrtnost

Nedostatek vitaminu A ovlivňuje přežití dítěte. Snížené dávky vitaminu A jsou potenciálně nejrozšířenější příčinou kojenecké úmrtnosti.

Ve více než 60ti zemích je dnes zaveden program suplementace příjmu vitaminu A dětem. Nicméně, většina z nich stále užívá vitaminové doplňky v druhé polovině dětství, i když více než 75% všech úmrtí pod 5 let života dítěte proběhnou v prvních šesti měsících života.

2. Imunitní systém

Studie prokázaly, že nízká hladina vitamínu A u matek byla spojena se zvýšeným rizikem přenosu viru HIV na kojence.

3. Vizuální funkce

Následky těžkého deficitu vitamínu A byly sledovány na dítěti s vrozenou šeroslepostí spojenou s bilaterálním rozštěpem rtu. Velmi podobné anomálie byly zaznamenány v experimentech na zvířecích modelech. V dalším případě se ženě, která během svého těhotenství trpěla podvýživou, narodil předčasně chlapec s mikrocephalií a anophtalmií. U této ženy se v nedávné době projevila slepota. U těhotných žen s velkým deficitem vitamínu A není toto velkou výjimkou, poruchy zraku jako šeroslepost či slepota vedou k přímému podezření na deficit vitamínu A.

4. Srdeční vady

Bylo prokázáno, že vitamín A může být rozhodující pro morfogenezi srdce během těhotenství. Nedostatek i přebytek vitamínu A by mohl vyvolat určité vrozené srdeční onemocnění.

5. Bronchopulmonální dysplazie (BPD)

Toto onemocnění je spojeno s předčasným porodem a s tím souvisejícím poškozením plic. Parenterální podání vitaminu A novorozenci je součástí doporučené preventivní léčby u BPD, stejně jako suplementace vitaminu A v pozdní fázi těhotenství.

NÁSLEDKY HYPERVITAMINÓZY

V roce 1986 oborníci z FDA přezkoumali 18 případů podezření na teratogenitu indukovanou vitaminem A. Všechny případy s výjimkou jednoho zahrnovaly dlouhodobé užívání vysokých dávek (> 25 000IU/den). Výjimku představovala žena, která omylem užila 500 000 IU v jedné dávce během druhého měsíce těhotenství. Dvanáct dětí mělo malformace podobné těm, které byly pozorovány u retinoidního syndromu zvířat a lidí (tj. CNS a kardiovaskulární anomálie, microtia a rozštěpy). Vady byly pozorovány u 18 kojenců, a to microtia, kraniofaciální, mozkové, obličejové ochrnutí, microphtalmie, anophtalmia, obličejové rozštěpy, gastrointestiální atrézie.

Ačkoli se odborníci neshodli na minimální teratogenní dávce, jsou zajedno v tom, že dávky 25 000 IU/den nebo více (ve formě esterů retinolu nebo formě retinolu) by měly být považovány za potenciálně teratogenní, tedy nebezpečné. Jiné zdroje považují za teratogenní dávku již 10 000IU/den.

Zda vysoká dávka vitaminu A může působit teratogenně, záleží také na skutečnosti, v jakém období byla podána. Studie zaměřující se na tuto souvislost přinesla výsledky, že nejvyššímu riziku byly vystaveny ženy užívající dávky 40 000 IU/den v průběhu prvních dvou měsíců. Suplementace vitaminu A v pozdní fázi těhotenství nepředstavuje riziko terratogenity.

Teratologická společnost uvedla, že průměrná vyvážená strava obsahuje dávku přibližně 7 000 - 8 000 IU vitaminu A na den z různých zdrojů, což je plně dostačující. Užívání dalších doplňků stravy s obsahem vitaminu A by tedy mělo být uváženo. Maximální denní dávka pro těhotné ženy byla stanovena na 8 000 IU.

Dojde-li k záměně vitaminu A ve stravě za beta karoten (což je jeho prekurzor) dochází v tenkém střevě k jeho částečné přeměně na vitamin A. Dokonce i při terapeutických dávkách léku sérové hladiny vitaminu neporostou nad normál. Užívání beta karotenu je proto zcela bezpečné. Studie na zvířatech neprokázaly teratogenní účiny beta karotenu.

 

zdroj: Bezpečné užívání léčivých rostlin v těhotenství
Mgr. Lenka Sobková