Těhotenství A-Z - Jsem těhotná a zdravá

Uložení plodu v děložní dutině - obrázek
Poloha podélná hlavičkou, což je fyziologická poloha. Do 32. až 34. týdne těhotenství není uložení plodu v dutině plodového vejce ustálené, poněvadž do té doby umožňuje relativně velké množství plodové vody jeho volnou pohyblivost. Teprve po 8....
Plodová voda - obrázek
Je to čirá tekutina, v termínu porodu někdy mírně mléčně zkalená, slabě alkalické reakce (pH 6,95 až 7,10). Je tvořena z 99 % vodou, obsahuje 0,3 % glukózy, stejné množství bílkoviny, 0,7 % močoviny, dále kreatinin a minerální látky. Jsou v ní...
Pupeční provazec - obrázek
Je to provazec, obvykle 50 až 60 cm dlouhý (jeho délka kolísá od 30 do 130 cm), nestejného průměru (12 až 20 mm), spojující plod s placentou. Na povrchu je krytý pevně lpícím amniem, jímž modře prosvítají cévy uložené v gelatinózní hmotě. Jsou to:...
Plodové vejce Vnitřek plodového vejce včetně plodové plochy placenty je vystlán amniem (blánou ovčí), tenkou, bezcévnou a beztvarou blanou, krytou jen jednovrstevným kubickým epitelem. Přechází na pupečník, na němž pevně lpí, a končí až u úponu...
Sekreční funkce placenty - obrázek
Placenta představuje velmi výkonnou vnitřně sekretorickou žlázu. Trofoblast je sekrečně aktivní již od časného vývoje oplozeného vajíčka – blastogeneze. Hlavními hormonálními produkty jsou choriový gonadotropin(hCG), placentární laktogen (hPL),...
Vyživující funkce placenty - obrázek
Placenta zprostředkuje látkovou výměnu mezi mateřským a plodovým organismem. V období embryogeneze a raného fetálního období je téměř výhradně orgánem plodového metabolismu. Od 5. měsíce nitroděložního vývoje přebírají větší část pochodů látkové...
Ochranná funkce placenty - obrázek
Placenta představuje bariéru proti škodlivinám, které by mohly přejít z mateřského organismu nebo z vnějšího prostředí přes mateřský oběh k plodu. Zabraňuje průniku většiny mikroorganismů a toxinů. Chrání plod před imunologickou reakcí matčina...
Krevní oběh novorozence po porodu - obrázek
V průběhu porodu je z plic plodu vytlačen antiatelektatický faktor (směs lecitinu a sfingomyelinu) v množství 40 až 60 ml. Při prvním vdechu je do plic plodu nasáto 40 až 80 ml vzduchu, tím se atelektatické (bezvzdušné) plíce rozvinou a zároveň...
Krevní oběh plodu - obrázek
Hemoglobin červených krvinek plodu, tzv. fetální hemoglobin (HbF), je odlišný od hemoglobinu dospělých (HbA) vyšší vazební schopností pro kyslík. Krevní skupina krve plodu je zjistitelná od druhého měsíce nitroděložního vývoje, protilátky anti-A a...
Plodový koláč - placenta - obrázek
Lidská placenta má tvar kruhovitého nebo oválného disku. Po porodu má průměr 15 až 20 cm, 2 až 3 cm výšku uprostřed, 4 až 6 mm na okraji. V děloze je placenta, zakotvená na děložní stěnu, větší. Bez tenkých blan a pupečníku váží v termínu porodu 500...