Těhotenství A-Z - Jsem těhotná a zdravá

Obtíže provázející i pravidelné těhotenství - obrázek
Jen málo žen prožívá těhotenství bez některých obtíží, které jsou spíše nepříjemné než závažné. Těhotná by o nich měla předem vědět, znát jejich příčiny, měla by umět rozlišit nepříjemné od závažného. Zároveň by si měla uvědomit, že nepředstavují...
Psychické změny těhotných - obrázek
Těhotenství je provázeno nejen somatickými, ale i psychickými změnami, a to i u žen s plánovaným, případně vytouženým otěhotněním, žijících v harmonických partnerských a rodinných vztazích bez problémů zdravotních, finančních, bytových či v...
Změny ve složení krve těhotných - obrázek
Celkový objem cirkulující, obíhající krve se do konce těhotenství oproti stavu před otěhotněním zvýší o 30 až 35 %. Objemově přibude 40 až 50 % plazmy a 24 % červených krvinek. Důsledkem toho je zředění krve (hemodiluce) se sníženým počtem...
Změny v oběhovém systému těhotných - obrázek
Kardiovaskulární systém se adaptuje na zvýšené nároky v těhotenství. Minutový objem se zvýší, nejvíce ve 32. týdnu gestace, o 30 až 50 %. Frekvence srdeční se zvýší o 10 až 15 úderů za minutu. Stoupá práce levé komory a v důsledku toho se oběh krve...
Tolerance matka - plod - obrázek
Plodové vejce je možno považovat za alogenní transplantát (tj. tkáň pocházející od jedince téhož druhu, ale s rozdílnou, byt co nejbližší genetickou výbavou) rozdílné antigenní povahy, než má mateřský organismus. Jak se ve vztahu matka-plod vytvoří...
Endokrinologie a imunologie plodu - obrázek
Fetální endokrinní žlázy také produkují hormonální působky důležité pro normální vývoj plodu: hormony kůry i dřeně nadledvin, hormony štítné žlázy, pohlavních žláz, pankreatu a některé hormony hypofyzární. Sekreční aktivita fetálních endokrinních...
těhotná žena s dítětem
Hormonální zabezpečení těhotenství je v prvních třech měsících placentoovariální. Stoupá produkce choriálních gonadotropinů tvořených trofoblastem a steroidních hormonů – estrogenů a progesteronu – tvořených těhotenským žlutým tělískem. Po 3. měsíci...
Metabolické změny v těhotenství - obrázek
Organismus matky zajišťuje výživu plodového vejce a připravuje mléčnou žlázu pro její funkci po porodu. Zvětší se tělesná hmotnost těhotné – jednak růstem dělohy a jejího obsahu, jednak zvětšením krevního řečiště, množstvím kolující krve a zvýšením...
Těhotenské změny ostatních orgánů - obrázek
Močové ústrojí Průtok krve ledvinami se zvyšuje, v důsledku toho se ledviny zvětší, stoupá glomerulární filtrace (tvorba moči). Je to vyvoláno účinkem aldosteronu a kortizonu (hormonů kůry nadledvin), zřejmě i placentárního laktogenu. Jsou větší...
Těhotenské změny na prsech - obrázek
Mléčná žláza prodělává v těhotenství změny zaměřené na její příští funkci – laktaci. Celé prsy se zvětšují rozvíjením žlázového parenchymu a přibýváním tuku ve vmezeřeném vazivu. Bradavkové dvorce jsou zvýšeně pigmentované, bradavky se stávají...