očkování

Jak vědecky prokázat vztah mezi očkováním a následkem? - obrázek
Očkování zpravidla dostává každý člověk na této planetě, a tak je nasnadě, že toho řada pseudoodborníků ráda využívá. Podobně lze dát zvýšený výskyt nových onemocnění  do souvislosti s některými normálními činnostmi, jako je snídání chleba nebo...
Je očkování škodlivé nebo je spíše přínosem v boji proti přenosným onemocněním? - obrázek
Očkování proti běžným dětským chorobám  je v posledních letech »otloukánkem«, na kterého se svaluje vina za všechny zvýšené výskyty neinfekčních nemocí nebo různé nové jevy. Očkování byl také často přisuzován vznik i přibývání případů cukrovky...
Co se stane, když se přestane očkovat? - obrázek
Pokaždé, když bylo očkování proti infekční  nemoci v celé populaci z různých důvodů přerušeno, se zvýšily počty nemocných. Na konci minulého  století se ve Velké Británii, Japonsku a dalších vyspělých zemích přestalo očkovat proti dávivému...
Jak dlouho chrání očkování - obrázek
Podle typu očkovací látky a podle délky inkubační doby infekce, tedy doby, kdy se nemoc po nakažení projeví, lze odhadovat, na jak dlouho očkování může ochránit. Živé, avšak oslabené očkovací látky se většinou podávají jen v jedné dávce...
Jak chrání očkování? - obrázek
Očkování většinou v lidském těle napodobuje  situaci, jako kdyby probíhala přirozená infekce. Poté, co se očkovací látka se svou aktivní složkou (tzv. antigenem) dostane do těla, je z tohoto místa za pomoci speciálních buněk dopravena do...
Nedejte rakovině děložního hrdla šanci - braňte se, dokud je čas  - obrázek
Každé dvě minuty zemře jedna žena na světě na rakovinu děložního hrdla. Téměř vždy ji způsobuje  lidský papillomavirus  (Human Papilloma Virus, HPV). Během svého života se s infekcí virem HPV setká až 80 % všech žen. Většinou jde jen o...
Kdy vyhledat lékaře po očkování - obrázek
Může to být horečka přes 40 °C, neutišitelný  pláč dítěte trvající několik hodin, zarudnutí a otok v místě vpichu s průměrem přes deset centimetrů, přechodné obrny, křeče nebo krátkodobé stavy bezvědomí.  Lékaře je nutné vyhledat i ve...
Výjimky v očkování - obrázek
Očkování nemocného dítěte Dítě by mělo být v době očkování pokud možno zdravé; mírné nachlazení bez horečky však nepředstavuje překážku. V případě závažnějších onemocnění je nutno očkování zvážit individuálně  – např. očkování předčasně...
Ukončení očkování po vymýcení onemocnění - obrázek
Díky zavedení očkování celá řada nemocí prakticky vymizela (celosvětové kompletní vymýcení nemoci se odborně  nazývá eradikace). Díky soustředěné  celosvětové vakcinaci  byly první takovou nemocí  oficiálně  prohlášeny pravé...
Komplikace očkování - obrázek
Tak jako každý jiný léčivý přípravek, má i očkování své nežádoucí účinky. Ty mohou být způsobeny nejen samotnou vakcinační látkou, ale i nedůslednou technikou aplikace vakcíny. Tyto komplikace však v žádném případě nepředstavují větší...
Pravidelné očkování dětí v ČR - obrázek
Pravidelné očkování je vakcinace podle platného očkovacího kalendáře daného státu (viz tabulka). V České republice je u jinak zdravých dětí povinná a v současné době zahrnuje aplikaci vakcín proti devíti onemocněním.  Jen proočkovanost...
Očkování - obrázek
Očkování neboli vakcinace představuje proces vpravování látky (odborně antigen), která navozuje specifickou odpověď imunitního systému (např. tvorbu protilátek, buněčnou  odpověď). Prevence rozvoje onemocnění zahrnuje i mimo tuto tzv. aktivní...