pupečník

Cílem zpracování pupečníkové krve je připravit transplantát, který může být uskladněn několik desítek let, aniž by se změnila jeho kvalita. V současnosti se používá řada metod k přípravě takového transplantátu. Metody se liší především samotnou...
Odebraná pupečníková krev se spolu s  příslušnou dokumentací přepraví pověřenými pracovníky tkáňového zařízení do zpracovatelské laboratoře. Transport zabezpečuje přímo tkáňové zařízení, které obdrželo na přepravu prázdných i použitých odběrových...
Současná medicína nabízí možnost odběru pupečníkové krve. Jde o nenahraditelnou, zcela v‎ýjimečnou tekutinu. Obsahuje totiž buňky, které se během života v podobném složení již nikdy nevyskytují. Jak naložíte s pupečníkovou krví, to záleží pouze na...
Pupečníková krev je krev novorozence, která zůstala po přerušení pupečníku v placentě a v pupeční šňůře. Placenta, pupečník a v nich cirkulující krev, bohatá na vzácné kmenové buňky, jsou tkáněmi dítěte. Po porodu zůstává část této krve právě v ...