Zpracování pupečníkové krve

Cílem zpracování pupečníkové krve je připravit transplantát, který může být uskladněn několik desítek let, aniž by se změnila jeho kvalita. V současnosti se používá řada metod k přípravě takového transplantátu. Metody se liší především samotnou přípravou pupečníkové krve před zamrazením. Cílem metod je buď zachovat celý objem odebrané pupečníkové krve, nebo izolovat pouze krvetvorné kmenové buňky. Avšak izolováním pouhých krvetvorných kmenových buněk se výrazně redukuje výsledný objem materiálu k uskladnění.

Například ve zpracovatelské laboratoři CORD BLOOD CENTER se používá metoda převzatá od největšího a nejstaršího registru transplantátů z pupečníkové krve ve Spojených Státech – New Yorku (www.nybloodcenter.org), která je léty prověřená – zamrazuje se celý objem pupečníkové krve (respektive, separuje se pouze část plazmy).

Samotné zpracování pupečníkové krve provádí proškolený, plně kvalifikovaný personál, a to v laboratořích, které odpovídají přesným bezpečnostním a hygienickým požadavkům.

Za účelem přesné identifikace transplantátů byla vytvořena speciální databáze, kam se zaznamenávají veškeré údaje z porodnice. Jde o zjištěné údaje při zpracování, vyšetření a skladování, o výsledky vyšetření biologického materiálu. Každ‎ý transplantát je opatřen unikátním kódem, a tím se maximálně klade důraz na bezpečnost a ochranu všech dat.