ARCHIV BUNĚK 154. - ITERA – Life–Science Forum Workshop proběhl ve dnech 24.10. – 27.10.2007

ITERA – Life–Science Forum Workshop proběhl ve dnech 24.10. – 27.10.2007
v Maastrichtu. 
 
ABCryo–Save AG, je největší autologní evropskou bankou kmenových buněk a je zastoupena v České republice společností ARCHIV BUNĚK, s.r.o. – Cryo–Save CZ. Cryo–Save AG navázala spolupráci s celou řadou univerzit a vědeckých pracovišť po celém světě. Tato spolupráce se světovými špičkovými pracovišti dala základ vzniku konsorcia s názvem ITERA (International Tissue Engineering Research Association) Life – Science Forum.

Členy tohoto konsorcia ITERA Life–Sciences Forum jsou vědci předních amerických a evropských univerzit, zabývající se výzkumem kmenových buněk a biotechnologické společnosti.  


ITERA Life–Science Forum a Institut kmenových buněk university v Newcastlu (VB) zorganizovaly maastrichtské vědecké setkání, jehož hlavním mottem bylo: 


“Kmenové buňky z pupečníkové krve, pupečníku a placenty – Vědecké přístupy a jejich preklinické a klinické aplikace”.


Zásadní přednášky byly předními odborníky předneseny na téma využití možných imunologických vlastností kmenových buněk, další témata byla: možná aplikace kmenových buněk při buněčné terapii a možné využití kmenových buněk z pupečníkové krve pro účely regenerativní medicíny při jaterních onemocnění……….


ITERA – Life–Science Forum Workshop byl podpořen přednáškou G. Joliff–Botrel, hlavní vědeckou administrátorkou Evropské komise v Bruselu, která ukázala pozitivní trendy na tomto poli a které jsou schvalovány EU a finančně podporovány.
 
 


MUDr. Ivana Bažantová, CSc.
 
 

Témata: