Těhotenství A-Z - Péče o těhotnou ženu

Rodičovská dovolená (§ 196 Zákoníku práce) - obrázek
K prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovo­lená se poskytuje matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu...
Rodičovský příspěvek - obrázek
Jedná se o dávku státní sociální podpory, stejně jako  porodné, žádá se o ni tedy na Úřadu práce ČR. Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a...
Přestávky ke kojení (§ 242 Zákoníku práce) - obrázek
Matce, která kojí své dítě, je zaměstnavatel povinen poskytnout kromě přestávek v práci zvláštní přestávky ke kojení. Matce, která pracuje po stanovenou týdenní pracovní dobu, přísluší na každé dítě do konce jednoho roku jeho věku dvě půlhodinové...
Přídavky na dítě - obrázek
Přídavek na dítě je základní, dlouhodobou dávkou pro  rodiny s dětmi, která má pomáhat krýt náklady spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí. Při poskytování dávky je přihlíženo k příjmu rodiny v předchozím kalendářním roce. Nárok na...
Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) - obrázek
PPM je dávka nemocenského pojištění, proto se její výpočet řídí  zákonem č. 187/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Peněžitá pomoc v mateřství se poskytuje za kalendářní dny.  Její výše  činí  70 % denního vyměřovacího základu...