Dotazník k opětovnému začlenění na trhu práce

Milé maminky a tatínkové,

dovolte nám Vás oslovit s prosbou o vyplnění dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro projekt, který bude zaměřen na Vaši podporu při návratu po mateřské dovolené a rodičovské dovolené zpět do zaměstnání nebo
k získání vašeho lepšího pracovního uplatnění.

 

Průzkumu věnujte prosím několik minut svého času a vyplňte potřebné údaje. Děkujeme.

 

VYPLNIT DOTAZNÍK