Nabídka pracovní pozice "porodní asistentka" Gynekologicko - porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Vážené porodní asistentky,

jménem České společnosti porodních asistentek si Vám dovolujeme zaslat nabídku pracovní pozice
"porodní asistentka" na Gynekologicko - porodnické klinice 1. LF UK a VFN v Praze. 

Za Českou společnost porodních asistentek
Mgr. Ludmila Lukešová
předsedkyně společnosti