Péče o těhotnou se závislostí na alkoholu 19.9.2015 Stále ZDARMA!!!

Vážené porodní asistentky,

 

Česká společnost porodních asistentek si Vás dovoluje pozvat na již 5. doškolovací kurz z Projektu Péče o ženu s psychickým stigmatem. Tyto doškolovací kurzy jsou určeny porodním asistentkám, všeobecným sestrám, sestrám se specializací v neonatologii a jsou připravovány ve spolupráci s 1. LF UK a VFN v Praze, Sekcí porodnické analgezie a intenzivní medicíny ČGPS ČLS JEP.

Celý projekt je hrazen z Programu Lidské zdroje a zaměstnanost prioritní osa Sociální integrace a rovné příležitosti a je určen pouze pro členky ČSPA  s plným či částečným úvazkem v nemocničním zařízení mimo území hlavního města Prahy.

Tato grantová výzva zaručuje účastníkům školících akcí

  • Bezplatnou účast na doškolovacích dnech

  • Plně hrazenou dopravu do místa konání doškolovacího dne (autobus, vlak, automobil)

  • Stravné v průběhu doškolovacího dne

  • 4 kredity v rámci celoživotního vzdělávání

Členům ČSPA, které mají pracovní úvazek na území hlavního města Prahy, zaručujeme rovněž bezplatnou účast na doškolovacích dnech, stravné v průběhu doškolovacího dne a 4 kredity v rámci celoživotního vzdělávání. Nečlenům ČSPA zaručujeme totéž za poplatek  500,- Kč .

5. doškolovací kurz

Péče o těhotnou se závislostí na alkoholu

Odbornými garanty postgraduálního výukového kurzu jsou:

doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

prim. MUDr. Petr Popov

 

Termín: 19. 9. 2015

 

Místo konání: Posluchárna Gynekologicko porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, Apolinářská 18, Praha 2

 

Program:

 

 

 

9:00 - 9:45       Septický stav a nové doporučené postupy                             Doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

9:45 - 10:30     Kazuistika - Péče o těhotnou se septickým stavem               Bc. Nika Daňková 

10:30 - 11:00   Káva

11:00 - 11:30   Mrtvý plod                                                                               Doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

11.30 - 12:15   Těhotná a alkohol z pohledu specialisty                                 prim. MUDr. Petr Popov

12:15 - 13:15   Kazuistika - těhotná závislá na alkoholu - pohled pacientky  prim. MUDr. Petr Popov a pacientka

13:15 - 14:00   Oběd

14:00 - 14:30   Diskuse

 

 

 

 

 

REGISTRACE NA DOŠKOLOVACÍ KURZ