Poslední kurz v roce 2015 ZDARMA!!!!

Vážené porodní asistentky,

Česká společnost porodních asistentek si Vás dovoluje pozvat na již 6. doškolovací kurz z Projektu Péče o ženu s psychickým stigmatem. Tyto doškolovací kurzy jsou určeny porodním asistentkám, všeobecným sestrám, sestrám se specializací v neonatologii a jsou připravovány ve spolupráci s 1. LF UK a VFN v Praze, Sekcí porodnické analgezie a intenzivní medicíny ČGPS ČLS JEP.
Celý projekt je hrazen z Programu Lidské zdroje a zaměstnanost prioritní osa Sociální integrace a rovné příležitosti a je určen pouze pro členky ČSPA  s plným či částečným úvazkem v nemocničním zařízení mimo území hlavního města Prahy.

Tato grantová výzva zaručuje účastníkům školících akcí

  • Bezplatnou účast na doškolovacích dnech

  • Plně hrazenou dopravu do místa konání doškolovacího dne (autobus, vlak, automobil)

  • Stravné v průběhu doškolovacího dne

  • 4 kredity v rámci celoživotního vzdělávání

Členům ČSPA, které mají pracovní úvazek na území hlavního města Prahy, zaručujeme rovněž bezplatnou účast na doškolovacích dnech, stravné v průběhu doškolovacího dne a 4 kredity v rámci celoživotního vzdělávání. Nečlenům ČSPA zaručujeme totéž za poplatek  500,- Kč .

6. doškolovací kurz

Péče o těhotnou a rodičku s depresivními stavy

Odbornými garanty postgraduálního výukového kurzu jsou:

doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

 

REGISTRACE ZDE

 

Termín:24.10. 2015

Místo konání: Posluchárna Gynekologicko porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, Apolinářská 18, Praha 2

9:00 - 9:45

Deprese -  její diagnostika a léčba

          prof. MUDr. Martin Anders, PhD. 

9:45 - 10:30

Deprese  a její vliv na předčasný porod

            doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

10:30 - 11:00

Káva

 

11:00 - 11:45

Péče o předčasně narozené děti 

 

11:45 - 12:45

Oběd

 

12:45 - 13:30

             Péče o duševní stav matek s předčasně narozenými dětmi či mrtvými plody 

 Mgr. Danuše Jandourková

13:15 - 14:00

           Vliv celkové fyzické kondice na psychický stav těhotné – psycho-modulační faktory

 MUDr. Ševčík 

14:00- 14:30

Závěr