Poslední výzva! Vzdělávací akce 1. pololetí 2017

Dovolujeme si Vás pozvat na vzdělávací akce České společnosti porodních asistentek v 1. polololetí roku 2017.

17. května 2017  Workshop
Gestační diabetes mellitus
 – komplexní přístup k ženě s těhotenskou cukrovkou

Místo konání:
Národní muzeum (nová budova), Praha 1, Vinohradská 1

Pořadatel:
Gynekologicko – porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
III. Interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Česká společnost porodních asistentek

Garanti:
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA
prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

Cena:
Lékaři – 500 Kč
Nelékaři – 400 Kč
Nelékaři a členové ČSPA – 300 Kč

Registrace ZDE

 

9. a 10. června 2017
Předporodní příprava  „Jak naučit učit“

Místo konání:
Národní muzeum (nová budova), Praha 1, Vinohradská 1

Pořádá:
Česká společnost porodních asistentek
Gynekologicko-porodnická klinika 1.LF UK a VFN v Praze
Národní muzeum
Mother-Care–Centrum spol. s r.o

Odborný garant:
doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
doc. Tomáš Honzík, PhD.

Cena:
Členky ČSPA:  2 400 Kč
Nečlenky ČSPA: 3 000 Kč

Registrace ZDE