Poslední výzva - Workshop Gestační Diabetes Mellitus - BRNO

Poslední výzva k registraci na vzdělávací akci České společnosti porodních asistentek 

24. října 2017 - úterý

Workshop
Gestační Diabetes Mellitus
 – komplexní přístup k ženě s těhotenskou cukrovkou

Místo konání:
Otevřená zahrada - vzdělávací a poradenské centrum
Údolní 567/33
Brno

Pořadatel:
Gynekologicko – porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
III. Interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Česká společnost porodních asistentek

Garanti:
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA
prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

Cena:
Lékaři – 500 Kč
Nelékaři – 400 Kč
Nelékaři a členové ČSPA – 300 Kč

Registrace ZDE