Těhotenská cukrovka

Dovolte nám Vás pozvat na odborný seminář, kde je vítána i účast Vás, budoucích maminek.

Velice srozumitelně se dozvíte o problematice:

  • těhotenské cukrovky
  • její diagnostiky
  • léčby
  • nutnosti dodržování diety
  • následky pro dítě
  • a jaké potraviny jsou vhodné ke konzumaci těhotnou diabetičkou

Dne 17.května 2017 proběhne Workshop – Gestační diabetes mellitus – komplexní přístup k ženě s těhotenskou cukrovkou

Pořadatel:
Gynekologicko – porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
III. Interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Česká společnost porodních asistentek

Garanti:
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA
prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

Program:
Gestační diabetes mellitus

Cena:
Lékaři : 500 Kč
Nelékaři: 400 Kč
Nelékaři a členové ČSPA: 300 Kč
Laik – veřejnost: 400 Kč

Registrace