Workshop - Gestační diabetes Mellitus

9. 12. 2016 – pátek

Gestační diabetes mellitus – Workshop
komplexní přístup k ženě s těhotenskou cukrovkou

Místo konání:
Národní muzeum (nová budova), Praha 1, Vinohradská 1

Pořadatel:
Gynekologicko – porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
III. Interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Česká společnost porodních asistentek

Garanti:
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA
doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

Cena:
Lékaři – 500 Kč
Nelékaři – 400 Kč
Nelékaři a členové ČSPA – 300 Kč

Registrace ZDE