Workshop Spontánní předčasný porod

Vážení kolegové, vážené kolegyně,

na podkladě pozitivních ohlasů na workshop Spontánní předčasný porod, který proběhl letos v Bratislavě v rámci kongresu ČGPS ČLS JEP, jsme se rozhodli, že budeme workshop  se shodnou tématikou opakovat, když jej dále rozšíříme o informace/problematiku z neonatologie.

Stane se tak 13. prosince 2017 na Gynekologicko-porodnické klinice 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Veškeré potřebné informace naleznete v příloze tohoto e-mailu.
 
S pozdravem A. Pařízek
 

Místo konání:
Posluchárna gynekologicko - porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
Apolinářská 18, Praha 2

Pořadatel:
Gynekologicko – porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Česká společnost porodních asistentek

Garanti:
prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
prof. MUDr. Richard Plavka, CSc.

Cena:
Lékaři – 1000 Kč
Nelékaři – 800 Kč
Nelékaři a členové ČSPA – 500 Kč

Registrace ZDE

 

Česká společnost porodních asistentek

www.porodniasistentky.info