Genetické poradenství

šroubovice DNAKaždá těhotná žena
prožívá v menší nebo větší míře obavy, zda se její dítě vyvíjí bez
známek
vrozené vývojové vady. U těhotných, které se samy narodily s některou,
byť
malou vývojovou vadou, jsou tyto obavy pochopitelné a oprávněné. Často
se ale
jedná o obavy zbytečné, neboť jen malá část vrozených vývojových vad je
dědičná. Obavy mohou mít také těhotné, které samy nebo jejich partner
užívají
trvale nějaké léky nebo trpí nějakou chronickou chorobou. Zcela
opodstatněná
bývá úzkost u partnerských párů, jimž se předchozí těhotenství
nevydařilo, ať
již z důvodu samovolného potratu nebo se jim dokonce již narodilo dítě s
vrozenou vývojovou vadou.

Kdykoli si budoucí rodiče
nejsou jistí i svým genetickým zdravím, je vhodné, aby ještě před
otěhotněním
navštívili genetickou poradnu. Genetické poradenství je zaměřeno na
určování
rizika, že dítě nebude zdravé.
Cílem je pomoci při rozhodování, zda
otěhotnět
či ne. Výši rizika posuzuje genetik na základě velmi podrobného
vyšetření obou
partnerů i jejich předků, případně sestaví rodokmen se všemi
podrobnostmi o
pokrevním příbuzenstvu a výskytu nemocí. Proto je třeba, aby se oba
partneři na
takové dotazování připravili.

Návštěva

genetické poradny před otěhotněním je
nezbytná,
jestliže:

předcházející
dítě se narodilo s vrozenou vývojovou vadou,

v pokrevním
příbuzenstvu rodičů se vyskytly vrozené vývojové vady nebo abnormální
tělesný
či duševní vývoj,

žena
opakovaně potratila,

žena je
starší než 35 let,                                   

partneři plánující
dítě jsou pokrevně příbuzní.

žena
prodělala na samém počátku těhotenství chorobu, zejména infekční

při
podezření na vedlejší účinky léků, záření ap.
vajíčko se spermiemi

 

A.Pařízek Kniha
o těhotenství a dítěti
, Galén, Praha 2009