Pravidla soutěže o sourozenecký kočárek ZOOM

Pravidla soutěže o sourozenecký kočárek ZOOM - obrázek
Pravidla soutěže o sourozenecký kočárek ZOOM - obrázek

Soutěž probíhá od 2.5.2016 do 31.5 .2016.

 1. Soutěže se může zúčastnit každá osoba starší 18 let.

 2. Zapojit se do soutěže je možné pouze prostřednictvím portálu www.porodnice.cz.

 3. Podmínkou účasti v soutěži  je  registrace na portálu www.porodnice.cz, a vyplnění všech povinných údajů včetně adresy.

 4. Do soutěže se účastníci zařadí pouze tak, že odpoví na všechny soutěžní otázky správně.

 5. V soutěži může vyhrát maximálně 1 soutěžící. Každý může vyhrát pouze jednu z cen uvedených v bodě 6.

 6. V soutěži je možné vyhrát tuto cenu:

Sourozenecký kočárek ZOOM, včetně hluboké korby a přebalovací tašky.

 1. Výhercem soutěže je soutěžící s číslem: 132 - Veronika Podhrázká, Ostrava

 2. Ceny věnovala do soutěže firma ABC Design.

 3. Pokud se do soutěže zapojí méně než potřebný počet účastníků (dle klíče popsaného v bodě 7., nerozdané produkty propadají zpět společnosti uvedené v bodě 8.

 4. Výhercům budou výhry odeslány poštou na adresu, kterou výherci uvedli v registračním formuláři na portálu www.porodnice.cz, do 20 kalendářních dnů od ukončení soutěže.

 5. Pokud výherce nepřijme poštovní zásilku a zásilka bude vrácena, výhra propadá zpět společnosti uvedené v bodě 8.

 6. Registrací do soutěže souhlasí soutěžící s uveřejněním jeho jména, příjmení a města na portálu www.porodnice.cz v sekci výherci soutěží v případě, že se stal soutěžící výherce.

Pořadatelem soutěže je společnost Mother-Care-Centrum spol. s r. o., Ringhofferova 961, 251 68 Kamenice, Česká republika, IČO: 28217233, DIČ: CZ28217233, zapsána Městským soudem v Praze oddíl C vložka 133223. Společnost si vyhrazuje právo na změnu výherních pořadí v průběhu soutěže.