Aktualizace očkovacího kalendáře pro děti a dospělé v roce 2024

Aktualizace očkovacího kalendáře pro děti a dospělé v roce 2024 - obrázek
Aktualizace očkovacího kalendáře pro děti a dospělé v roce 2024 - obrázek

Každý rok se očkovací kalendáře aktualizují, aby reflektovaly nejnovější poznatky ve vědě a medicíně a zabezpečily co nejlepší ochranu proti infekčním chorobám pro obyvatelstvo všech věkových skupin.

Povinná očkování pro děti:

DTP (Difterie, Tetanus, Pertuse):
Difterie (záškrt), tetanus a pertuse (černý kašel) jsou vážná onemocnění způsobená bakteriemi. Očkování proti nim je základním prvkem dětského očkovacího kalendáře a je podáváno ve třech dávkách v prvním roce života a následně v dětství a adolescenci.
Hepatitida B:
Toto očkování poskytuje imunitu proti hepatitidě B, virové infekci způsobující poškození jater. Dětem jsou podávány tři dávky, zpravidla v prvních měsících života.
MMR (Mumps, Morbilli, Rubella):
Očkování proti příušnicím, spalničkám a zarděnkám je důležité pro ochranu proti těmto virovým infekcím. Děti dostávají dvě dávky, první kolem 12 měsíců a druhou ve věku 4-6 let.
Vaccinum Varicellae (VZV):
Očkování proti planým neštovicím je důležité pro prevenci této virové infekce, která může být vážná, zejména u dětí s oslabeným imunitním systémem. Dětem se obvykle podává ve dvou dávkách.
Dětská obrna:
Očkování proti dětské obrně, známé také jako poliomyelitida nebo polio, je důležitý způsob ochrany před touto vážnou virovou infekcí.

Nepovinná očkování pro děti:

Rotavirus:
Očkování proti rotavirům, které způsobují průjmy u malých dětí, není povinné, ale je silně doporučeno pro děti ve věku do 6 měsíců.

Pneumokoková vakcína:
Ochrana proti pneumokokům, bakteriím způsobujícím pneumonie, je dostupná jako nepovinná vakcína pro děti.

Aktuální informace a doporučení najdete na www.vakcinace.eu

Je důležité, aby rodiny diskutovaly se svými lékaři o nejlepším plánu očkování pro své děti i pro sebe, aby chránily sebe i své blízké před vážnými chorobami.