Alergie a hygiena lůžka

Alergie a hygiena lůžka - obrázek
Alergie a hygiena lůžka - obrázek

Alergie patří mezi choroby, které jsou označovány jako „moderní epidemie“. Alergiků mezi námi neustále přibývá, v současné době trpí nějakou alergií přes 30% populace. Nejčastějšími alergickými chorobami jsou alergická rýma (30%), atopický ekzém (25-30%) a průduškové astma (10%).

Alergie je porucha imunitního systému, který přemrštěně reaguje na různé faktory okolního prostředí, jako jsou pyly, spóry plísní, roztoči, zvířecí alergeny nebo některé potraviny, případně hmyzí jed.

Léčba alergických onemocnění musí být komplexní. Prvním krokem k zahájení léčby je zjištění alergenů, které jsou příčinou onemocnění.

Vlastní léčba zahrnuje: 

  •  jednak léčbu medikamentózní – tablety, nosní spreje, inhalační léky, oční kapky
  • u vhodných pacientů i specifickou léčbu alergenovými vakcínami
  • léčebná režimová opatření, která vedou k odstranění nebo omezení alergenů v prostředí pacienta.

Autor: MUDr. Hana Janíčková

Opatření k odstranění alergenů – hygiena lůžka

Chceme-li tedy astma a alergii dobře a úspěšně léčit, musíme se snažit i o snížení kontaktu nemocného s  alergeny. Péče o  prostředí by měla zahrnovat jak obecné principy, tak cílená opatření. K obecným principům patří časté větrání, nekouření, udržování relativní vlhkosti v  rozmezí 30 – 50 %.

K  cíleným opatřením pak řadíme konkrétní kroky směřující k odstranění alergenu.

  • Polštáře a přikrývky by měly být převlékány nejpozději jednou za týden, pokud jde o umělý materiál tolerující vyprání, pak je vhodné kromě převlékání lůžkoviny v určitých intervalech i  přeprat.
  • Matrace by neměla být plněna organickým materiálem, pokud je již starší, je její čištění obtížné a je třeba zvážit její výměnu. Doporučované je krytí matrace polopropustným obalem, jehož póry neumožňují roztočům přes tuto bariéru přecházet. Jednou za 2 – 3 měsíce by každá matrace měla být pečlivě vyčištěna.
  • K dispozici jsou i  spreje zaměřené právě na hubení roztočů a  prevenci jejich návratu. Nicméně jejich účinnost není ideální. Pokud jsou již používány, měly by být i tak matrace následně obaleny polopropustným krytem.
  • Známým rizikovým faktorem jsou v lůžku i plyšové hračky. Ty je třeba dobře udržovat, pokud možno volit takové, které je možno vyprat.

Prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.
ředitel České iniciativy pro astma o.p.s.