Alternativní metody ovlivňování porodu...

Jako dlouholetá porodní asistentka jsem měla dostatek příležitostí seznámit se s klasickými postupy vedení porodu s podporou běžně užívaných léků. Tento postup se však ne vždy ukazuje k ženám jako nejohleduplnější. Pokusila jsem se proto nalézt některé jiné, alternativní postupy, které by mohly rodičkám průběh porodu ulehčit.

 

Prvním krokem bylo zavedení vany s vodou v teplotě asi 38-39 stupňů Celsia na porodní sál. Vana je nenahraditelná v situaci, kdy se rodička - společně s porodní asistentkou - snaží rozlišit poslíčky (nepravidelné stahy, které ale mohou být velmi nepříjemné) od skutečných porodních stahů vedoucích následně k porodu. Její další velkou výhodou je, že se v ní ženy, díky teplé vodě, která má analgetický účinek, naprosto přirozeně uvolní. Již při mírném ústupu bolesti se mnohé maminky zklidní a začnou daleko lépe spolupracovat.

 

Ale jen samotná teplá voda stále ještě nestačila k tomu, aby nebylo třeba dále ovlivňovat porod žádnými medikamenty. Proto jsem se začala zajímat o aromaterapii, o níž jsem věděla, že se jejím prostřednictvím některé porodní asistentky u nás i ve světě pokusily nahradit užívání léků. Bylo mně umožněno, zúčastnit se přednášky p. Chvojkové, která se aromaterapií již několik let zabývá. Není sice porodní asistentkou, ale farmaceutkou, která má zájem uplatnit své vědomosti jako dula. Aromaterapie často používá nejrůznější oleje, které představují naprosto čisté, přírodní, bioaktivní látky s farmaceutickými účinky. Ve výběru účinných látek pak p. Chvojková uskutečnila několik výzkumů, aby pro období okolo porodu vybrala ty nejčistší a nejvhodnější přírodní oleje. Ve spolupráci s fy Nobilis Tilia pak doopravdy našla kombinaci olejů, která se pro tato období jeví jako skutečně účinná.

 

Druhým krokem proto bylo vyzkoušení a prokázání účinnosti navržené kombinace olejů v samotném průběhu porodu. Hned v úvodu mé další informace mohu říci, že se jimi - dle mých praktických zkušeností - dají některé druhy léků alespoň částečně nahradit nebo se jim úplně vyhnout.

 

Během první doby porodní (I. DP) jsem společně s vodou ve vaně začala aplikovat (přidáním do vody ve vaně) také levandulový extrakt, který dokáže rodičce povolit děložní branku, a tím i výrazně zkrátit tuto otevírací dobu. Levandulový olej lze ovšem používat i bez vody - a to vmasírovat jej do kůže v oblasti bederní páteře.

 

Dalším preparátem může být směs obilninových olejů obsahující hřebíček. Ta naopak posiluje děložní stahy. Častokrát jsem několika kapkami vmasírovanými správným směrem (šíje i bedra) dokázala nahradit infuzi s Oxytocinem (účinná látka posilující kontrakce). Při použití Oxytocinu musí mít rodičky aplikovanou infuzi s účinnou látkou přes dávkovač a současně být připojeny na kontrolní kardiotokograf. Při aplikací bioaktivních látek jsou toho všeho maminky ušetřeny.

 

Je nasnadě, že i při použití bylinných přípravků je plod kontrolován kardiotokografem, avšak intermitentně, a proto nejsou maminky omezeny v pohybu. Kapky se podávají jen ve velmi malém množství - maximálně 5 kapek na jedno použití, raději však ještě méně. Za dobu, kdy byliny používám prakticky v každé službě, tj. za posledních půl roku, jsem nezaznamenala nadměrnou aktivitu děložní, což se při neopatrné aplikaci Oxytocinu může lehce stát. Zdůrazňuji, že i aplikaci bylin je třeba užívat jen pod odborným vedením.

 

Další olej, který je velmi příhodný k použití prostřednictvím masáže, se používá v době předporodní. Jedná se o jinou směs obilninových olejů na masáž hráze. Tato směs i masáž mají za úkol uvolnit hráz pro její pozdější rozvinutí v době porodu a pro zvýšení její odolnosti proti tlaku hlavičky. V této souvislosti je důležitá také pravidelnost masáží, které si nastávající maminky samy nebo za pomoci svých partnerů provádějí několik týdnů před porodem. Vedle pravidelné aplikace oleje a správné techniky masáže je ovšem velmi nutná také dostatečná informovanost o dobrých výsledcích tohoto postupu, která zvyšuje motivaci rodiček pro jeho použití. V důsledku použití tohoto postupu lze snáze dosáhnout porodu bez nástřihu.

 

Vzhledem k předchozímu, nemohu pominout práci porodní asistentky, protože právě na ní vždy záleží, jak dokáže ženu ovlivnit, aby byla při stazích naprosto uvolněná a nebránila se bolesti. Tomu můžeme dopomoci i dalšími oleji do aromalampy. Jedná se např. o olej “růžová palma“ nebo “šalvěj muškátová“. V případě všech olejů je ale nutná tolerance k jejich vůni i k jejich jakémukoliv jinému použití a náklonnost k netradičním postupům.

 

Teprve po několika případech, kdy jsem - po předchozím neúspěchu medikamentózního vedení - dokázala dovést porod pomocí bylinné terapie k úspěšnému spontánnímu konci, a tím dokonce odvrátit již téměř naplánovaný císařský řez pro nepostupující porod, mně - i do té doby “nedůvěřiví“ - dali za pravdu, že “na těch bylinách něco je“.

 

Ráda bych doporučila všem ženám, které budou rodit, aby se na přípravách k porodu zajímaly nejen o tradiční postupy  vedení porodu, ale projevily aktivní zájem také o aromaterapii. V důsledku předchozích poznatků bych dále doporučila, dávat vždy nejprve přednost bylinám a teprve při neúspěchu či nezvládnutí bolesti přistoupit k tradičnímu vedení porodu. Určitě by to snížilo množství podávaných léků během porodu. Vždy ovšem záleží na připravenosti personálu pracovat s bylinami a na náklonnosti, resp. ochotě, žen přijmout tuto alternativu.

 

 

 

                        

 Zorka SÍBKOVÁ

 Gynekologicko-porodnická klinika  „U sv. Apolináře“

 

 

 

 

 

 

Odborný článek