ARCHIV BUNĚK 11. - První transplantace kmenových buněk v Maďarsku

CCSV Ústředním kardiologickém centru provedli první implantaci kmenových buněk v Maďarsku – sdělil Péter Offner, generální ředitel ústavu. Implantace kmenových buněk je ve stádiu výzkumu, v Maďarsku je to první takový humánní zákrok, tedy provedený na živém člověku – přidal generální ředitel.Tento postup je ve stádiu výzkumu. Zákrok provedli na starší pacientce, které následkem infarktu odumřela velká část srdeční svaloviny. Tento zákrok je z technického hlediska stejný, jako jiný rutinní zákrok katetrizací: katétr dopraví do oblasti odumřelé koronární tepny a jeho pomocí se dostane kmenová buňka do poškozeného srdečního svalu – sdělil Péter Offner, generální ředitel  Ústředního kardiologického centra.Tento v Maďarsku první takový humánní zákrok, tedy provedený na živém člověku provedli v Ústředním kardiologickém centru.Kmenové buňky se umí podle „svých schopností" proměnit v tu tkáň, do které ji dopravili. Ani nebezpečí odmítnutí není tak velké jako například v případě transplantace orgánu, vždyť v případě transplantace kmenové buňky dostává zpět organizmus vlastní buňky.Kmenové buňky získávají z kostní dřeně, a hematologové vyrobí přípravek, ve kterém jsou kmenové buňky přítomné v poměrně velkém množství.Podle odhadu generálního ředitele, v případě, že výzkum bude úspěšný, pak do 2-3 let bude transplantace kmenových buněk považována za klinickou rutinu.Na otázku, zda tento zákrok prodlužuje dobu pobytu pacienta v nemocnici, generální ředitel řekl,  že technická část zákroku probíhá stejně jako rutinní zákrok katetrizací, takže pacient může opustit nemocni po 2-3 dnech.

 

 

zdroj: ARCHV BUNĚK,  MTI  Hirado.hu

Témata: