ARCHIV BUNĚK 119.

Úspěch v léčbě za pomoci soukromě uchovaných kmenových buněk u dítěte z Portugalska

Porto / Brusel 16. července 2007. – Dítě v Portugalsku trpící pokročilým stadiem syndromu imunitní nedostatečnosti buněk typu T (CD8+) bylo úspěšně vyléčeno pomocí kmenových buněk pupečníkové krve. Vrozenou vadu dítěte diagnostikovali lékaři v Coimbře. Vlastní transplantace proběhla na transplantačním  oddělení  kostní dřeně na institutu onkologie v Portu, pod vedením doktora Pedra Pimentela. Přednostou oddělení imunohematologické léčby je doktor Alzira Carvalhais. 
 
Transplantace se konala v polovině února, přičemž dítě mohlo opustit nemocnici koncem března 2007, po 35 dnech naprosté izolace. Při transplantaci byly použity kmenové buňky, které pocházely od bratra malého pacienta. Ty byly odebrány z pupečníkové krve použitím sady k odběru, kterou poskytla společnost Cryo-Save. Vzorky kmenových buněk získaných z pupečníkové krve byly zpracovány a uchovány v soukromé bance kmenových buněk společnosti Cryo-Save v Belgii. 
 
Institut onkologie, znám pro své odborné znalosti a dobré jméno,  získal autorizaci evropské skupiny pro transplantaci krve a kostní dřeně. Na základě výslovného lékařského doporučení doktora Pedra Pimentela padlo rozhodnutí použít kmenové buňky pacientova bratra z důvodu jejich kompatibility a dostupnosti. Společnost Cryo-Save vydala kmenové buňky pro použití k léčbě s tím, že je jejich množství dostačující a perspektiva nadějná.   
 
“Jsme opravdu šťastni, že se dítě podařilo úspěšně vyléčit pomocí kmenových buněk jeho bratra. Bylo velkým štěstím, že se rodiče tohoto malého dítěte rozhodli uchovat kmenové buňky v naší bance”, říká Marc Waeterschoot, ředitel společnosti Cryo-Save Group. “Použití kmenových buněk z pupečníkové krve se stává stále důležitější při léčbě různých typů onemocnění, jako je leukémie, rakovina lymfatického systému, imunitní nedostatečnost, atd. Nicméně, případ od případu vyžaduje správné vyhodnocení. Kmenové buňky sourozenců se upřednostňují v případech onemocnění v rámci  rodiny, kdy vlastní kmenové buňky dítěte, při stanoveni konkrétní diagnózy nemoci nelze použít. Tento případ je názornou ukázkou, jak důležité je uchování kmenových buněk dítěte při narození a jak dobře funguje spolupráce mezi veřejnou a soukromou bankou kmenových buněk.” 
 
Služby v oblasti uchování kmenových buněk poskytuje společnost Cryo-Save rodinám po celé Evropě a v Portugalsku od roku 2003. V současné době je uchováno v technické laboratoři v Belgii více než 11.000 vzorků pocházejících z Portugalska. Společnost Cryo-Save je zde zastupována společností Cryo-Save Portugal. Její obchodní zástupce (Grupo Sampletest) poskytuje lékařům, porodníkům a rodičům doplňující informace o tom, jak důležité je uchování kmenových buněk získaných z pupečníkové krve.

zdroj: ARCHIV BUNĚK